Трети проект по „Еразъм +“ реализира ОУ „Кирил Христов“

Проектите по програма “Еразъм +“ са чудесна възможност за младите хора да развият себе си по най-добрия начин чрез метода на неформалното обучение. Основно училище „Кирил Христов“- Стара Загора работи вече по трети такъв проект, свързан с темата за устойчивия начин на живот и опазването на околната среда. И в трите проекта се засяга екологичното мислене и начин на живот. Проектите въздействат много вдъхновяващо и мотивиращо и за ученици, и за учители.

Последният проект, по който работи ОУ „Кирил Христов“ е  KA226-D49832E2 „Цели за устойчиво развитие за учениците“ по програмата „Еразъм+“ . Продължителността му е 23 месеца: от 1 май 2021 г. до 31 март 2023 г. Наши партньорски организации са: ОУ „Малина Попиванова“, Кочани, Северна Македония; Eco Logic- организация с нестопанска цел, която се занимава с опазване на околната среда, популяризиране на съвременните екологични практики, както и мониторинг и популяризиране на принципа на устойчивото развитие , Скопие, Северна Македония; ОУ „Дубовац“, Карловац, Хърватия.

Основната цел на този проект е да предостави онлайн платформа, която да:

– Насърчи учениците към по-устойчиви практики;

– научи учениците на ключови компетенции, по-специално критично мислене, креативност и решаване на проблеми;

– предостави онлайн ресурси, които не са само учебни материали, достъпни онлайн, но материали, които са създадени отначало, за да бъдат креативни и интерактивни в онлайн формат;

– подкрепи училищата да предоставят възможности за дистанционно обучение, като им предостави свободно достъпни онлайн учебни материали за тяхно ползване;

– научи учителите на цифрови умения, по-специално свързани с дистанционното обучение.

Основно училище „Кирил Христов“, заедно със своите партньорски организации разработи учебни материали, които ще се използват в онлайн платформа.  Тази платформа има за цел да помага учениците да развиват своите ключови компетенции за 21 век – критично мислене, креативност и решаване на проблеми.  Докато развиват своите ключови компетенции, учениците учат 17-те цели на ООН за устойчиво развитие.

От месец септември до края на месец декември 2021 г. учители от ОУ „Кирил Христов“ проектираха и разработиха учебни материали, свързани със следните глобални цели:

  • Цел 3: Осигурете здравословен живот и насърчете благосъстоянието на всички на всяка възраст.

  • Цел 6: Осигурете достъпност и устойчиво управление на водата и канализацията.

  • Цел 13: Предприемете спешни действия за борба с изменението на климата и неговото въздействие.

  • Цел 14: Съхранявайте и използвайте устойчиво океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.

  • Цел 15: Защита, възстановяване и насърчаване на устойчиво използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването и спиране и обратна деградация на земята и спиране на загубата на биологично разнообразие.

  • Цел 17: Укрепване на средствата за прилагане и съживяване на Глобалното партньорство за устойчиво развитие.

През месец февруари 2022 г. учителите от ОУ „Кирил Христов“- Венета Кирковска, Веска Черкелова, Екатерина Йовчева и Георги Павлов атестираха учебните материали и поставиха положителна вътрешна оценка на разработените учебни материали.

В края на месец февруари и през целия месец март в атестирането на учебните материали се включиха и други български училища. Благодарим за участието и ентусиазма на г-жа Зоя Георгиева и г-жа Жасмина Господинова – старши учители в ОУ „Паисий Хилендарски“- Стара Загора, г-жа Татяна Калоянова – старши учител в СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – гр. Якоруда, г-жа Пепа Личева Славова – старши учител в СУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора, Неделчо Бончев Бонев – учител в СУ „Иван Вазов“- Стара Загора, г-жа Ана Колева – учител в начален етап в ОУ „Антим I“ – гр. Балчик.  Атестирането на учебните материали се извърши по предварително зададени показатели и критерии. Благодарение на атестирането беше поставена външна оценка на образователните материали. Всички учители получиха международни сертификати за участие.

Но освен самата работа по проектите, е ценна и комуникацията между участниците от различните държави. Моментът, в който всички говорим на един език и се забавляваме, споделяме идеи, възгледи, споделяме за собствената си култура, учим един друг различни думи и споделяме частици от себе си е много красив и запомнящ се. Вдъхновяващо е, а освен че се запознаваш с нови хора, създаваш приятелства. Започваш да чувстваш хората като семейство, а това да знаеш, че имаш семейство навсякъде по света, е безценно. Препоръчваме участието в проекти по Еразъм+ на всеки млад човек, на всеки учител и училище, който има смелостта да излезе от зоната си на комфорт и да се отдаде на новостите с усмивка.

Екатерина ЙОВЧЕВА