Световният ден на водата тази година е посветен на подземните води, а мотото е: Да направим невидимото видимо

На 22 март 2022 г.  ще отбележим Световния ден на водата. Фокусът му е върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаба, отчитайки, че към 2 млрд. души на планетата живеят без достъп до питейна вода.

Основният акцент е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Тази година темата е „Подземни води“, а мотото на кампанията е „Подземни води – да направим невидимото видимо“.

И наистина – подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света, това може да е единствената вода, която хората имат.

Почти цялата течна прясна вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места обаче човешката дейност прекомерно използва и замърсява този природен ресурс. Другаде пък просто не  се знае колко вода има под земята.

Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.

Какво представляват подземните води?

Подземните води са води, намиращи се под земята във водоносни хоризонти, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, задържащи значителни количества вода. Подземните води захранват извори, реки, езера и влажни зони и се вливат в океаните. Те се захранват главно от дъждовете и снеговалежите, проникващи в земята. Но могат да се извличат на повърхността чрез помпи и кладенци.

Защо подземните води са важни?

Почти цялата течна прясна вода в света е подземна. Животът не би бил възможен без подземни води. Повечето сухи райони на света зависят изцяло от подземните води. Подземните води доставят голяма част от водата, която използваме за пиене, канализация, производство на храни и промишлени процеси. Те са изключително важни и за здравословното функциониране на екосистемите като влажни зони и реки.

Прекомерната експлоатация на подземните води може да доведе до нестабилност и потъване на земята, а в крайбрежните райони – до проникване на морска вода под почвата.

Защо трябва да се грижим за подземните води?

Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се захранва от дъждовете и снеговалежите. Непрекъснатото свръх използване в крайна сметка води до изчерпване на ресурса.

Подземните води са замърсени в много райони и възстановяването често е дълъг и труден процес. Това увеличава разходите за преработка на подземните води, а понякога дори спира използването им.

На други места не знаем какво количество подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс.

Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.
Какво можем да направим за подземните води?

Подземните води винаги са били критично важни, но не са напълно разпознати. Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме между нуждите на хората и планетата.

Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.

А ето какви са основните послания на кампанията за Световния ден на водата 2022 г.:

• Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде.
• Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите.
• Това, което правим на повърхността, има значение под земята. Трябва да поставяме само безвредни, биоразградими продукти върху почвата и да използваме водата възможно най-ефективно.
• Подземните води пресичат граници. Трябва да работим заедно, за да управляваме трансграничните ресурси на подземните води.
• Не можем да управляваме това, което не измерваме. Подземните води трябва да бъдат задълбочено проучени, анализирани и наблюдавани.
• Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да защитаваме и изследваме подземните води, балансирайки между нуждите на хората и планетата.

Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г., с фокус върху значението на сладководните води. Инициативата се координира от  механизма на ООН за достъп до вода, който представлява структура, управлявана от един или повече членове и партньори, с определен мандат.

Източник:Патриотичен десант