Нови „Училища за пример“ се търсят в област Стара Загора

Десет дни имат училищата от Стара Загора и областта да кандидатстват за програмата за професионално развитие на училищни екипи „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Програмата е двугодишна и подкрепя учебните заведения устойчивото да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в училището.

В третия випуск на „Училища за пример“ ще бъдат избрани 25 училища от цялата страна. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2022 г. на сайта zaednovchas.bg/model-schools.

Кандидатурите се обработват по реда на пристигането им. Одобрените на първия етап (попълване на формуляр) преминават през интервю, а след това научават и финалното решение дали са приети в програмата. Осем нови училища вече са одобрени за участие в програмата, едно от тях е от област Стара Загора. Остават още 17 места, за които се търсят най-мотивираните кандидати.

„Програмата е възможност за училищните колективи да работят целенасочено и много по-уверено за подобряване на средата в училище за всички – ученици, учители, родители и управленски екип. Във всички елементи на програмата сме вложили години опит, експертиза от България и чужбина и интегриране на обратната връзка на участниците в програмата до момента. Вярваме, че мотивираните и добре подготвените професионалисти са най-ценният ресурс в образователна система. Именно затова с програмата целим да активираме потенциала, с който разполага всяко училище.“, споделя Ивелина Пашова, ръководител „Обучения на училищни екипи“ в „Заедно в час“.

„Училища за пример“ в Стара Загора и областта Програмата стартира през 2020 г., като в момента работи с 47 училища и близо 500 учители и директори от цялата страна. Сред участниците в програмата има огромно разнообразие от училища – начални, основни, средни, математически, профилирани и професионални гимназии, както и едно спортно училище. Има училища от малки и отдалечени населени места, както и от общински и областни центрове. От Стара Загора и региона участници са три училища – СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора, СУ „Екзарх Антим І“ от Казанлък и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Николаево.95% от учителите и директорите в програматасподелят, че „Училища за пример“ помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците, а 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.