На 20 март ежегодно от 2013 г. се отбелязва Международният ден на щастието

Въпросният ден е учреден с резолюция 66/281 на Общото събрание на ООН от 28 юни 2012 г. В документа се посочва, че стремежът към щастие и благополучие е сред основополагащите цели на човечеството. Той трябва да намери отражение в целите на държавната политика на всички страни и да стане съставна част на комплексния и балансиран подход за гарантиране на икономически растеж. ООН призовава своите страни-членки, международни и регионални организации, както и гражданското общество, да отбележат подобаващо Международния ден на щастието.

Инициативата за учредяване на деня е на кралство Бутан, където за изчисляване нивото на благополучие на нацията се използва показателят Брутно национално щастие. Той е въведен през 1972 г. от краля Джигме Сингай Вангчук, според когото стандартните макроикономически показатели не отразявали нивото на благополучие в страната. Брутното национално щастие се изчислява по специална методика, свързана с използване на различни показатели – ефикасност на управлението, социална справедливост, защита на околната среда, съхраняване на културното и духовно наследство. Понастоящем в страната съществува държавна комисия за Брутното национално щастие.

През 2013 г. подразделения, определящи държавната политика за достигане социално благополучие на гражданите, бяха създадени към правителствата на Венецуела и Еквадор. През февруари 2016 г. пост държавен министър на щастието бе учреден в ОАЕ. През януари 2017 г. департамент на щастието бе създаден в индийския щат Мадхия Прадеш. През февруари 2018 г. в Дубай бе обявено създаването на Глобална коалиция на щастието, която включва 6 страни – ОАЕ, Казахстан, Коста Рика, Мексико, Португалия и Словения.

През март 2019 г. в Дубай имаше презентация на камери с технологии на изкуствения интелект, които имат за цел да измерят нивото на щастие на клиентите на центровете за управление на транспорта в емирството.

През 2020 г. Йейлският университет предостави възможност на всички желаещи да участват безплатно в онлайн курса „Психология и щастлив живот“, който стана най-популярният в историята на вуза.

От 2012 г. с подкрепата на ООН се публикува Световен доклад на щастието, в който страните са класирани въз основа на нивото на благополучие на гражданите си. При съставянето му изследователи отчитат показатели, като БВП на човек от населението, продължителност на живота, съблюдаване на гражданските свободи, гаранции за заетост, ниво на корупция, и вземат предвид резултатите от изследвания на общественото мнение. Анкетираните отговарят на въпроси за нивото на личните свободи, увереността в утрешния ден, щедростта, причините за радост и безпокойство, и др. В доклада за 2019 г. за страна с най-щастливо население бе обявена Финландия. В челната петица са също Дания, Норвегия, Исландия и Нидерландия.