Започна предварителният кандидатстудентски маратон в Тракийски университет

На 19. 03. 2022 година се проведе първият предварителен онлайн кандидатстудентски изпит в Тракийски университет.

Кандидатстудентският изпит по „Биология“ е вход за специалностите: „Медицина”, „Ветеринарна медицина”, „Лекарски асистент”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Рехабилитатор”, „Медицински лаборант”, „Помощникфармацевт“, „Медицински козметик“, „Медицински оптик“, „Ортопедичен техник“, „Зооинженерство”, „Агрономство (Полевъдство)”, „Агрономство (Етерично-маслени култури)”, „ЕООС”, „Рибовъдство и аквакултура”, „Аграрно инженерство“.

Явилите се кандидат-студенти са 670 от всички 28 области на страната. Най-многобройни са кандидатите от област Стара Загора, Пловдив и София-град. Поради големия интерес към изпита кандидат-студентите бяха разпределени в три различни времеви пояса – 7:30, 11:00 и 14:30 часа. Изпитните варианти, по които писаха явилите се на предварителния изпит по „Биология“ бяха Вариант № 1, Вариант № 3 и Вариант № 4, изтеглени от кандидат-студенти съответно от Кърджали, Пловдив и Ямбол. Тегленето на въпросите се извършваше във виртуалните изпитните стаи на случаен принцип в присъствието на представители на централната изпитна комисия.

Съдействие на кандидат-студентите оказваха квесторите – преподаватели и служители в Тракийски университет. За организацията и безпроблемното протичане на изпитните сесии се грижеха експертите от учебния и информационния отдел на университета.

Ръководството на Тракийски университет пожелава успех на всички кандидат-студенти и ги очаква в своите редици през учебната 2022-2023 учебна година.