Център за аквапоника откриват в Тракийския университет

За първи път в Източна Европа в Стара Загора се открива уникален образователен, научноизследователски и индустриален проект за контролирано екологично производство чрез аквапонична технология в България

Тракийският университет – Стара Загора, в партньорство с инвеститора „АКВА ФИЙЛД” ООД, изградиха за по-малко от година „Център за аквапоника” към университета, разположен на площ от 4000 кв.м. Той ще бъде официално открит на 18 март 2022 г.

Първият цикъл на производство стартира през пролетта на 2022 г., а първата аквапонична продукция за българския пазар ще се реализира през есента. Годишната продукция е около 120 000 зеленолистни органично произведени растения и около 3 тона риба с отлично качество и вкус при непрекъснато производство – 365 дни в годината.

Уникалността на проекта е свързана с това, че аквапоничната технология и продукцията й ще се предлагат за първи път на българския пазар чрез американските системи на лидера в аквапоничната индустрия „Nelson and Pade”,Inc.®.

Като отличен модел за демонстриране на много принципи на науката, производството, инженерството и мениджмънта аквапониката ще бъде част от образователния и научен прогрес на Тракийския университет – Стара Загора.

За аквапоничната технология
Аквапоника е комбинация от рециркулираща аквакултура и хидропоника (безпочвена растителна култура). В аквапоничната технология богатата на хранителни вещества вода, която е резултат от отглеждането на риба, е източник на хранителни вещества за растенията. Полезните бактерии превръщат токсичните компоненти на рибните отпадъци във форма на хранителни вещества, използваеми от растенията. Тъй като растенията консумират хранителните вещества, те спомагат за пречистването на водата, в която живеят рибите. Естественият микробен процес поддържа рибите и растенията здрави и помага да се поддържа среда, в която симбиотично и трите вида – полезни микроорганизми, риби и растения, се развиват отлично.

В аквапониката и рибите, и растенията се отглеждат в един воден обект, като се използва една инфраструктура. Използването на изкуствен тор не е необходимо, тъй като рибните отпадъци осигуряват хранителните вещества, от които се нуждаят растенията. Не се използват хербициди, тъй като няма почва, в която да растат плевели. Вместо вредни пестициди се използва биологична борба с вредителите. Ежедневната употреба на вода е минимална и се отглеждат голям обем растителни култури на по-малка площ в сравнение с конвенционалното отглеждане на културите. Тъй като почва не се изисква, аквапоника може да се създаде в градските райони, които доставят храна на местните пазари, в сухите райони с лоша почва, в селските общности или навсякъде другаде, където са необходими пресни органични храни.

Технологията притежава следните характеристики: надеждност; рентабилност от гледна точка на направените производствени и оперативни разходи; ефективност при използването на енергията, кислорода и фуража в производството; предоставя среда за обитание на отглежданите водни организми, която е максимално близка или съвпада с естествената; дава възможност за лесни манипулации като хранене, залавяне, преместване и др. на отглежданите аквакултури, които водят до минимален стрес за тях и са свързани с минимален разход на труд и енергия; гарантира качествените параметри на водата при достигане на максималната плътност на биомасата; предоставя адекватен мониторинг и ефективен контрол на качествените параметри на водата.
Хронология на събитията за изграждане на „Центъра за аквапоника”:

05 юни 2020 г. – Първа съвместна среща между инвеститора Радосвет Радев и ректора на Тракийския университет – Стара Загора
* 05 юни 2020 г. – Обсъждане на партньорските взаимоотношения и бъдещия проект за изграждане на „Център за аквапоника” между „Дарик Холдинг”, Българска стопанска камара и академичното ръководство на Тракийския университет – Стара Загора
* 05 юни 2020 г. – Ректорът на Тракийския университет – доц. д-р Добри Ярков посреща зам.-председателя на Българска стопанска камара – Добри Митрев и екипа на „Аквапоникс България” – Веселин Балджиев и д-р Милена Кръстанова
* 20 октомври 2020 г. – Избор на терен за бъдещата оранжерия на аквапоничната технология в присъствието на зам.-ректора на Тракийски университет – доц. Нели Грозева и Веселин Балджиев
Площта на избрания терен е 4000 кв.м.
* 16 април 2021 г. – Екипът на съвместния проект между Тракийския университет и „АКВА ФИЙЛД” ООД и изпълнителите
* 16 април 2021 г. – Първа копка за изграждане на Центъра за аквапоника
* 16 април 2021 г. – Традицията със счупване на бутилката шампанско за късмет и успех… и със стискане на ръцете за отлични партньорски взаимоотношения
* 27 август 2021 г. – Председателят на Стопанска камара – Добри Митрев и Веселин Балджиев инспектират изпълнението
– Поставяне на двоен полиетилен върху покрива на оранжерията
– Затваряне на двете крайни стени на оранжерията
– Монтиране на последно поколение автоматизирана система за охлаждане
– Изграждане на механизирано вътрешно покритие за сянка, което автоматично са задейства в зависимост от слънцегреенето
– Обособяване на офис помещения и зала за демонстрация и обучение
– Система за недопускане на насекоми от пода и от двете крайни стени
– Изграждане и на техническите елементи за контрол на средата – система за охлаждане и за въздушна циркулация с цифрово регулиране на температура и влажност
* 21 октомври 2021 г. – Системите за аквапоника на „Nelson and Pade”, Inc.® пристигат от САЩ
* 15 декември 2021 г. Сглобяване на елементите на системите за аквапоника

Центърът за аквапоника” към Тракийския университет – Стара Загора осигурява защита на аквакултурите и растенията от метеорологични опасности и вредители чрез контрол на околната среда (отопление, охлаждане и вентилация) и високи нива на биосигурност. Осигуряването на оптимални условия на средата се постига чрез оранжерийната структура с компютърно контролирано оборудване за прецизно поддържане на всички параметри като температура, влажност и други. Тази способност за контрол на всеки параметър води до по-голям успех и повишена рентабилност.

Растителните култури, предвидени за отглеждане, са зеленолистни висококачествени подправки, билки, зеленчуци, определени като функционални храни или храни с ползи за здравето (кейл, пак-чой, манголд и др.). Силните страни на продукцията са, че са органично произведени атрактивни продукти с отлично качество и превъзходен вкус при непрекъснато производство – 365 дни в годината.

Отглежданата риба е тилапия, определена като идеален вид за комерсиално производство в системата на аквапоника. Има атрактивен външен вид, лесно се развъжда и отглежда и е толерантна на широк обхват на условията на водата. Има бърз растеж и издръжливост, изразени вкусови качества и е превъзходен източник на белтъчини, енергия, мастноразтворими витамини и минерални вещества.

Аквапоника с направление обучение
Направлението обучение чрез аквапоника е базирано на добри практики за съчетано получаване на теоретични знания и прилагането им на практика. Мониторингът и грижата за аквапоничната система от страна на ученици или студенти помага да им се внуши чувство за отговорност, да се вдъхновява творчеството им и така да се привлече интересът им в образователната и научната сфера. Студентите от всички курсове са специалисти на утрешния ден, преминали своето обучение по един креативен и иновативен начин чрез аквапоника. Интердисциплинарният подход към възможностите на аквапоничната система позволява преподаватели от различни дисциплини да си сътрудничат и интегрират своите курсове. Преподавател по биологични науки може да си сътрудничи с преподавателите по бизнес и по инженерство. Студентите от инженерните класове проектират и поддържат системата. Студентите от класовете по биология се грижат за рибата и растенията. Студентите от бизнес класовете – за маркетинга на продукцията.

Аквапониката може да се използва като индустриален и образователен туризъм за: демонстрация на технологията; продажба на прясна продукция; посещения на туристи, любители и земеделски производители; курсове; консултации и др.

Текст: Д-р Милена Кръстанова


#