Архивът на оперната диригентка Росица Баталова е обработен и ще се пази в родния ѝ град Стара Загора

Архивът на една от първите оперни български диригентки – Росица Баталова, която си тръгна от този свят през 2015 г., е обработен и ще се пази в родния ѝ град – Стара Загора. Това обяви Калина Маджарова, специалист в Държавен архив – Стара Загора. По думите ѝ работата върху него е продължила три години.

Разпределен е в 610 архивни единици. В него има над 2000 снимки, които заедно с другите документи са голямо богатство за бъдещите изследователи.

Инициатор за съхранението на архива в Стара Загора е д-р Ема Жунич, която е част от трупата на Старозагорската опера и главен асистент в Института за изследване на изкуствата към БАН. Волята на Росица Баталова е архивът ѝ да бъде предаден на проф. д-р Румяна Каракостова. Тя обявява на заседание на сектор „Музика“, че е наследник на този архив и търси начин и място за неговото съхранение.

Майката и бащата на Росица Баталова са протагонистите в първите две постановки на Старозагорската опера, през 1925 и 1927 г., затова предложих от София архивът да бъде транспортиран до родния й град“, обясни д-р Ема Жунич.

Предложението е прието от директора на Държавен архив-Стара Загора Галентин Караславов.

За музикалната критика Росица Баталова остава като ярък образ на пулта на Държавния музикален театър “Стефан Македонски“ – енергична, точна, с нея приключва истинска епоха от живота на българската оперета… Тя предизвиква възхищение и като човек – много естествена и дружелюбна, с дар слово“, изтъкна д-р Ема Жунич. Тя определя архивът за изключително ценен, не само за историята на първата извънстолична опера, но и за историята на град Стара Загора.

Безспорно фотодокументалното наследство е безценно не само в България, а и в чужбина“, обобщи Калина Маджарова.

Архивът на Росица Баталова е най-богатият фонд, постъпвал през последните години в Държавен архив – Стара Загора, който през април навършва 70 години.

Д-р Румяна Лечева/БТА