На 15 март се отбелязва Световният ден на потребителите

За първи път той е честван през 1983 г., като повод за честването му е речта на американския президент Джон Ф. Кенеди, с която на 15 март 1963 г. обявява идеята си за Закон за защита на потребителите.

„Най-добрият начин да се защитим от недобросъвестни търговци или опасни стоки е да станем „интелигентни потребители“, казват от българската асоциация „Активни потребители“. За да се случи това, особено важно за всеки е да познава своите права и задължения, свързани със закупуването на дадена стока или услуга.

Още Кенеди посочва четири основни права на потребителя, които са валидни и до днес: право на безопасност, право на информация, право на избор и правото да бъдеш чут. Към тях по-късно са прибавени и правото да бъдат задоволени основните потребности, правото на обезщетение, правото на образование, правото на здравословна околна среда. Именно тези правила са залегнали в приетите от ООН Правила за защита на потребителите.

По данни на Комисията за защита на конкуренцията (КЗП) в България средно по 150 стоки годишно са обявявани за безспорно опасни. Затова от „Активни потребители“ съветват винаги да се чете внимателно информацията, предоставена от производителите и вносителите, включително указанията за експлоатиране на продукта. Информация за откритите опасни продукти може да бъде намерена на интернет страницата на КЗП.

„Задавайте въпроси на служителите в търговските обекти, ако имате неясноти. Внимателно проверявайте договорите и сделките преди подписване на каквито и да било документи. Не предоставяйте лични данни, ако не сте убедени в надеждността на фирмата“, съветват от асоциацията. Да бъдем нащрек, ако търговци искат предварително да им се плати определена сума, казват още те. Това важи особено за търговията от врата на врата или пазаруването от разстояние – по телефона или онлайн.

Потребителите имат право на рекламация, ако открият несъответствие с договора за продажба. Това важи и за стоките втора употреба. Рекламацията може да стане до две години от покупката, но не повече от два месеца след установяване на дефекта, като при услугите този срок е 14 дни. При безплатно отстраняване на дефекта от специализиран сервиз, разходите за транспорт на стоката са за сметка на търговеца.

Ако не постигне съгласие с търговеца по отношение на констатиран проблем със закупената стока или услуга, потребителят има право да отнесе казуса в съда. Но съдебното производство често зависи от субективното мнение на съдията, като това се отнася особено за провинцията, заяви вчера директорът на КЗП Веселин Златев.

При разрешаване на спора в негова полза, потребителят има право да получи обезщетение, макар в България тази практика да не е много популярна, особено що се отнася до неимуществени вреди, например пропуснати ползи, загубено време, ядове, свързани със замяната или връщането на стока.

Все още има сектори от икономиката, където съществуват т. нар. „естествени монополи“, в които ползвателите на услуги нямат право на избор, а са длъжни да се съобразят с наложените им условия. Такива са електро-, водо- и топлоснабдяването, общественият транспорт и др. В този случай интересите на потребителите трябва да бъдат защитавани от държавата.

За първи път празникът е отбелязан на 15 март 1983 г. и оттогава става важна дата за потребителските организации в цял свят. Две години по-късно, на 9 април 1985 година, общото събрание на Организацията на обединените нации одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. В България се чества от 1991 г.

През годините с развитието на икономиката, глобализацията, отварянето на границите на държавите и свободното движение на стоки и услуги, нараства и значението на потребителската защита. Потребителите в Европейския съюз получават все повече права:

– Правото на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им.

– Право на неподвеждаща реклама.

– Право дефектните стоки да бъдат ремонтирани или заменени.

– Право на договори без неравноправни клаузи.

– Право за връщане на стоки, закупени от разстояние, в срок от 14 дни.

– Право на безплатна помощ от Европейските потребителски центрове за проблеми с търговци в чужбина.

– Правото на сдружаване.

Всички тези права и редица други са гарантирани за потребителите от Европейския съюз посредством развитието на нормативната база и действащи контролни органи. Тяхната реализация е подпомогната от усилията на неправителствени организации и браншови сдружения.