Тракийски университет – Стара Загора се включи в „Race to Zero” за един по-чист свят

Тракийски университет – Стара Загора е първото българско висше училище, което се присъедини към глобалната кампания Race to Zero, подкрепяна от ООН. Тя обединява недържавни институции – включително компании, градове, региони, финансови и образователни институции, с цел да предприемат строги и незабавни действия за намаляване наполовина на глобалните емисии до 2030 г., за осигуряване на по-здрав и по-устойчив свят с „нулев въглерод“.
С включването си Тракийски университет ще успее да допринесе своята частица за един по-чист свят и да даде пример да бъде последвана и от останалите университети в България, както и от всичките си чуждестранни партньори.
Race to Zero бързо набира все по-широка популярност, а модерната концепция за по-добър живот привлича интереса на множество институции от всяка сфера.
Подробна информация за цялостната визия на кампанията и по-конкретно за това как работи в сектор „Образование“, можете да получите на следните уеб страници: