Напиши писмо до влиятелен човек

Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 51-вия международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз (ВПС) и ЮНЕСКО. Темата тази година е „Напиши писмо до влиятелен човек, за да му обясниш защо и как следва да се предприемат действия за борба с климатичните промени“.
В Конкурса могат да вземат участие единствено деца на възраст от 9 до 15 години. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени директно до тях, от училища или физически лица и допуска за участие във финалното състезание само по едно писмо от страна членка. Всеки участник предоставя попълнена декларация-съгласие от родителите. Образец има на сайта на Дружеството – раздел „Новини за клиенти“. Изисква се съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема. Авторът на съчинението да бъде на определената възраст.
Съчинението не бива да съдържа повече от 800 думи. Клеймото на писмото да бъде не по-късно от 25 март 2022 година. Съчиненията се изпращат на адрес: до РУ на Български пощи“ ЕАД, за 51-ви епистоларен конкурс.
Писмото, класирало се на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до ВПС за участие в 51-вия международен епистоларен конкурс.
Всички други отличени творби ще получат грамоти. Три от тях, съответно на първо, второ и трето място, ще бъдат наградени с подаръци. При наличието на по-голям брой творби с високи литературни качества ще има и поощрителни награди

Долап.бг