Само отбелязването на 50-годишнина е юбилей! Всички останали чествания са някакви годишнини

Доц.Борислав Георгиев: „Думата юбилей препраща към определена еврейска старозаветна традиция и означава тържествено отбелязване на петдесетгодишнина. Както е казано в Глава 25 на Третата книга Моисеева – Левит, „петдесетата година да Ви бъде юбилей“.

Според Третата книга Моисеева по време на юбилея всички роби биват освобождавани, ипотекираните земи – както бихме се изразили днес – се връщат на собствениците си („В юбилейната година всеки да се върне във владението си“ – така гласи 13-ия стих от 25 глава) и нивите да останат незасяти. Затова казвам, че 25 години са половин юбилей или полуюбилей.

Строгата европейска традиция държи на точната употреба на тази дума и европейските речници посочват, че и съвременното значение на думата означава „петдесетгодишнина“, без обаче да се прилагат тези „екстри“, описани в Третата книга на Моисей, които са все още актуални спрямо годината 2002.

Ние обаче сме склонни да употребяваме тази дума за всяка по-кръгла годишнина, и не само,  което рязко влиза в противоречие с еврейската традиция. Американците са също по-фриволни и наричат „юбилей“ както петдесетгодишнината, така и 25-годишнината.“

Библейско тълкуване: Еврейски целогодишен празник, който се празнуваше веднъж на всеки петдесет години, и следователно, който винаги се падаше след изтичането на седем годишни седмици, или седем пъти по седем години – Лев. 25:10. Името му юбилей, означава радостните тръбни звънове, с които се прогласяваше настъпването му. През тази година никой не сееше и не жънеше, но всички се задоволяваха със самораслите плодове на земята и дърветата. Всеки ставаше отново стопанин на наследието си, било то продадено, заложено, или отчуждено по друг начин; и евреите в робство, от всяко състояние, се освобождаваха, и мъже и жени и деца – Лев. 25гл. През първите девет дена се провеждаха празненства, през които никой не работеше, и всеки носеше венец на главата си. На десетия ден, който беше ден за всеобщо умилостивение, съветът даваше заповед на тръбачите да затръбят, и на часа робите се обявяваха за свободни, и земите се връщаха на наследствените им притежатели. Този закон имаше добрата цел да покровителствува сиромасите от имотните, и да не оставя тези последните да утесняват първите, или да усвояват всичките им земи чрез изкупване, залагане, или похищение, да прекратява умножаването на домовете; и да не позволява робите, заедно с жените и децата им, да остават завинаги в робство. Той служеше, да поддържа равенство между еврейските семейства, да увековечава разделението на земите и домородствата, според първоначалните племена, и да дава възможност на всяко домородство, да се записва според родословието си. По този начин, още на евреите се напомняше, че Йеова е великият Притежател и Разпоредител на всички неща, а те са негови пришелци. „Земята е моя; защото вие сте чужденци и пришелци при мене“ – Лев. 25:23. И тези думи, бяха винаги в ума на евреите, и на живеещите между тях чужденци; защото всяка продан на земя, се смяташе съразмерно с числото на годините от продажбата до юбилея. От Исая ясно се разбира, че благостите на този преимуществен и важен празник, предизобразяваха евангелската благодат – Ис. 61:1,2; Лк. 4:17-21.
Със сигурност знаете, че сватбата си можете да празнувате всяка година на датата, на която сте се врекли един на друг. С годините отношения и връзката Ви стават по-силни, по-здрави и по-скрепени. Затова и различните наименования на годишнините и юбилеите се променят от по-меки и неустойчиви материали към по-твърди и здрави такива. Вижте какви годишнини са измислили хората с развинтена фантазия и чувство за хумор: 1-ва годишнина – хартиена сватба; 2-ра годишнина – памучна сватба; 3-та –

кожена; 4-та – платнена; 5-та – дървена; 6-та – желязна; 7-ма – вълнена; 8-ма – тенекиена; 9-та – фаянсова; 10-та – калаена; 11-та – стоманена; 12-та – копринена; 13-та – дантелена; 14-та – слоново-костна; 15-та –кристална; 20-та – порцеланова; 25 години – сребърна сватба; 35 години – ленена; 40 години – рубинена сватба; 45 години – сапфирена сватба; 50 години – златна сватба; 60 години – диамантена сватба; 75 години – благодатна сватба; 75 години -коронна; 80 години – дъбова; 100 години – червена.