МОЛИТВA ЗА МИР

На Тебе, Господи, се уповаваме и Твоята помощ призоваваме: чуй нашите молитви и покажи величието на Твоето човеколюбие,като изпратиш мир на всички Твои люде. Ти слезе от висините на божествената Твоя слава, за да спасиш грешния човек и за да бъде на земята мир, а между човеците благоволение.Ти ни даде Твоя мир, не както светът дава, защото Твоят мир е правда и истина, живот и добруване.Но светът често се отдалечава от Тебе, Чиноначалника на мира,пренебрегва истинския мир, който Ти дари на човеците,и отвръща сърцето и ума си от правдата и истината.Затова са тия жестоки и унищожителни войни и тия кървави стълкновения между народите.Надигат се неправдите и насилниците в света и кроят заговори против мирните на земята,които искат да пребъдват в Твоето благоволение.
Но Ти, Господи на мира, не се отдалечавай от нас, грешните и недостойните,а с Твоята десница, която твори сила, поведи всички в пътя на Твоя благ промисъл,вразуми тия, от които зависи да бъдат прекратени кръвопролитията,внуши им справедлива и блага мисъл,усмири сърцата им и стори да познаят Твоя мир и да обикнат Твоя закон.
Дай на нашия народ, който възлага на Тебе своите надежди и като се осланя на Твоята сила,да бъде закрилен под Твоята мишца,да бъде запазен от всяко насилие и неправда на тия, които въстават с пълчища против нас,и да се радва на праведен мир,защото Ти си слънце на правдата и няма да оставиш посрамени Твоите люде,които славят Твоето пресвято име. Амин!