На 6 март е Европейски ден на логопедията

Честит празник на хората, които с много любов помагат на децата да реализират своя потенциал!

CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l’Union Européenne) – Европейска организация на логопедите определя през 2004 г.  датата 6 март за Европейски ден на логопедията. Идеята на организаторите е да се даде гласност (да се информира обществото) за професията на логопеда. Хората от държавите членки на Европейския съюз да се запознаят с комуникативните нарушения, отражението им върху общото здравословно състояние на човека, правата на лицата с комуникативни нарушения и начините, по които може да им се помогне. Посланието на този ден е превенция на комуникативните нарушения, чрез споделяне на опит и знания по проблема в цяла Европа.