Библиотека „Родина“ с подкрепа за бежанците от войната в Украйна

В отговор на призива,

отправен от Украинската библиотечна асоциация,

подкрепен от водещите библиотечни организации в Европа – EBLIDA, NAPLE, Public Libraries 2030 и от Българската библиотечно-информационна асоциация

Библиотека „Родина” съобщава, че ще обслужва всички бежанци от войната в Украйна, потърсили подслон в Стара Загора, с безплатни читателски карти.

Те ще могат да използват безплатно всички библиотечно-библиографски услуги, предоставяни от Централната библиотека и филиалите ѝ,  както и услугите на Обществения информационен център и Информационния център за хора с увреждания.

От 7 март в библиотеката ще има кутия за дарения в подкрепа на бежанците от войната в Украйна.

Ние се обявяваме против тази ужасна война и искаме незабавното ѝ спиране!