На 2 март ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 02 март 2022 г. (сряда) от 09:00 часа в зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора.

Старейшините ще разгледат и гласуват възможността за предоставяне базата на Международен младежки център – Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 9, при необходимост за безвъзмездно настаняване на украински граждани.

В дневния ред ще бъде гласувано вземане на решение предоставяне на дарение в полза на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ – СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД.