Над 60 точки гласуваха по време на февруарското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 60 предложения бяха гласувани по време на днешното заседание за 2022 година на Общински съвет Стара Загора.

След оспорвани дебати с 32  гласа „За“, „Против“-3 и 11- „Въздържал се“ беше одобрено създаването на общинско предприятие  „Гробищни паркове“. Предметът на дейност на новото дружество ще бъде управление, стопанисване и поддържане на гробищните паркове в Община Стара Загора, както и организиране и извършване на услуги, свързани с траурни обреди и осигуряване на необходимите за тях услуги, реквизити, символи и стоки. Старейшините подкрепиха и създаването на Комисия за проучване на възможностите за придобиване от Община Стара Загора на сгради, собственост на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“.

На второ четене беше утвърден Правилникът за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора. Целта му е подпомагане на свободната творческа инициатива на отделни творци и творчески колективи, работещи на територията на общината. Правилникът предвижда създаването на нарочна експертна комисия, която да организира процедурата по провеждане на конкурса за подбор на проектите, които да бъдат финансирани и не са включени в Културния календар на общината и програмата за подпомагане и развитие на читалищата.

Приети бяха промени Правилникът за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора. Да се възползват от финансовата помощ ще могат да кандидатстват желаещите да използват методът на донорската яйцеклетка. Разширен беше и  кръгът на хората с репродуктивни проблеми, които могат да се възползват от тази финансова подкрепа. За помощта вече  могат да кандидатстват не само двойки, но и жени с доказан инфертилитет. Повишена беше и стойността на финансовата подкрепа, която достига до 3000 лева.

По време на тридесет и четвърто заседание на местния парламент беше отпусната субсидия в размер на 50 000 лева на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД за финансиране дейността на Триажен – COVID кабинет през 2022 г. Освободен от длъжност беше управителя на общинското търговско дружество Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД и за временно изпълняващ длъжността беше одобрен д-р Пламен Койнов.

На две четения бяха гласувани промени допълнения в правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора.

Наименувани бяха улица ,,Бончо Бонев“ в старозагорския квартал кв. „Македонски“ и  улица „Александър Стамболийски“ в местността Лятна градина.