Над 46 000 зрелостници ще се явяват на задължителните матури през май

Заявления за явяване на матурите през майската сесия се приемаха до 18 февруари т.г.

По традиция най-предпочитана е матурата по английски език. Тази година близо 12 000 ученици, които са изучавали езика като профилиращ, искат да проверят знанията си по предмета. Други 741 младежи също ще положат изпит по английски език, но върху учебното съдържание от общообразователната подготовка – като трета матура по желание.

Както и в предишни години, сериозен интерес има към матурата по биология и здравно образование. Желаещите да държат изпит по предмета като профилиращ са 2675, а като трета матура върху учебното съдържание от осми до десети клас – 646. На следващо място се нарежда „География и икономика“. За този предмет има общо 2652 заявки, 2282 от които са от ученици, изучавали го като профилиращ.

За първи път тази година има възможност да се положи втора задължителна матура по информатика, информационни технологии, предприемачество, музика, изобразително изкуство и редки езици.

От новите предмети най-голям интерес има към информационните технологии. 1044 дванадесетокласници са подали заявление да положат изпит по предмета като профилиращ, 39 – като трета матура по профилиращ предмет, а 14 – като трета матура, но върху учебното съдържание от общообразователната подготовка. На ДЗИ по информатика се очакват 255 зрелостници, а по предприемачество – 727.

Най-малко заявления са подадени за втори задължителен изпит по рядък език – общо 26. Други ученици са избрали областта на изкуствата. Общо 122 младежи ще тестват наученото по изобразително изкуство, а 71 – по музика. Малкият брой заявления в тези области се дължи на малкото ученици, които изучават тези предмети като профилиращи.

Почти 3200  зрелостници имат намерение да се явят на трета матура по желание. 83 процента от тях ще държат изпит по предмет, който са изучавали в общообразователната подготовка.  Всички традиционни учебни предмети присъстват като допълнителни държавни зрелостни изпити. Отделни ученици искат да положат матура по корейски, румънски, китайски, японски, арабски, португалски и латински език, информират от МОН.

/ЛМ/

Източник БТА