Световният ден против тормоза в училище отбелязаха в Стара Загора

Съвмести инициативи по повод 23 февруари – Световен ден против тормоза в училище, известен още като Ден на розовата фланелка, реализираха Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора и Училищните комисии за превенция (УКП) към различни училища от града и селата. Те са в рамките на кампанията „Обединени срещу насилието“, която Местната комисия организира за десета поредна година. Инициативите имат за цел насърчаване на позитивните модели на общуване, намаляване проявите на насилие в училище, както и предлагане на алтернативи за преодоляването им.

Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, а розовата фланелка символизира отхвърлянето на тормоза и насилието в училище. Обществени възпитатели от Комисията се срещнаха с представители на УКП и ученици от НУ „Зора“, ОУ „К. Ганчев“, II ОУ „П. Р. Славейков“, V ОУ „М. Станев“, VI ОУ „Свети Никола“, IX ОУ „В. Ханчев“, XI ОУ „Н. Лилиев“, XII ОУ „Ст. Караджа“, ППМГ „Гео Милев“, СУ „М. Горки“, СУ „Ив. Вазов“, СУ „Хр. Ботев“, ПГЕ „Джон Атанасов“, ОУ „Б. Русев“ с. Преславен, ПГЕТ „Г. С. Раковски“, ПГМТТ „ Н. Й. Вапцаров“, СУ „Т. Каблешков“, ОУ „Христо Ботев“ с. Хрищени.

През цялата седмица 21-25 февруари Местната комисия организира за учениците разнообразни дейности – дискусии, интерактивни игри, решаване на казуси, изработване на постери, розови лентички за ръка, рисуване и писане на послания върху камъчета, разпространение на стикери и др.

Предстоят дискусии по теми, свързани с превенция на насилие, агресия, кибертормоз, преодоляване на конфликти, промотиране на добро и толерантно поведение.

Започна и информационна кампания по разпространение на второ издание на Наръчник по безопасност за деца и родители, издание на МКБППМН Стара Загора.

Служителите на общинската администрация също станаха съпричастни в борбата срещу училищния тормоз. През целия ден те носеха розови фланелки със стикери „Стоп на агресията в училище“, „Можем да бъдем по-добри“, „Аз избирам доброта, съпричастност, толерантност“, разпространени от доброволци към Комисията.

Росица Въльовска