Организира се ХІІ творческа лаборатория „Поетите на Стара Загора“

Държавен куклен театър Стара Загора и СНЦ „Пиеро“ , с подкрепата на община Стара Загора, ще реализират от 21 юли до 3 август 2022 г. в град Стара Загора XII Творческа лаборатория „Поетите на Стара Загора“. Във връзка с това организаторите обявяват отворена покана за участие.

Художествен ръководител Веселка Кунчева

Ментор сценограф Мариета Голомехова

Ментор вокален педагог Милен Апостолов

Участват:

4 екипа (режисьор и сценограф), избрани с кастинг върху разработени проекти на тема „Поетите на Стара Загора“

20 актьори, избрани с кастинг между драматични и куклени актьори, както и студенти от НАТФИЗ „Кр.Сарафов“.

Изисквания към режисьорите за участие в уъркшопа „Поетите на Стара Загора“

Кратка автобиография (до 2 страници);

Творчески проект (до 2 страници), който да включва:

– мотивация;

– идея;

– избор на поет(и);

– избор на драматургичен материал (избраните стихотворения, върху които ще се работи);

– необходим брой актьори;

– име на сценограф;

– обоснован проекто-бюджет – материали;

Изисквания за кастинга на актьорите

– актуална творческа биография (до 2 страници);

– снимки (профилна и в цял ръст).

Краен срок за подаване на заявките: 1 май 2022 г. на dramaturge.stz.puppets@gmail.com

Обявяване на резултатите: 10 май 2022 г. на www.pierrot-bg.com и в социалните мрежи на театъра.

Какъв е смисълът на творческите лаборатории в Старозагорския куклен театър?

Кукленият театър на Стара Загора е изградил репутация на театър, които подкрепя търсачите на новото, на различното, на трудното… Това е театърът, който може да рискува с провеждането на „Лаборатория – ателие“ в името на Смисъла за творческа дейност. Актът на сътворяването, на взаимното творчески коректно общуване и натрупване на ново познание по неформален начин в Творческата лабораторията-ателие доказва своята ползотворност и необходимост.

Театроведът д-р Светла Бенева определя Лабораторията като „отговорност към свободата, като съзерцание и преживяване на контрасти – хем повод за опознаване, хем присъствие в реалност, която може да възбужда въображението, да поражда представи и идеи за игра, която се запълва със съмнения и преоткривания, с нещо ценно – себевглеждане, извън рутината на всекидневието, съпоставка с други колеги, амбиция и съревнование да се постигне резултат повече от това, с което всеки е оценил себе си или други са казали за него…“

Не на последно място творческата лаборатория-ателие в Стара Загора ще срещне творци с различна сетивност, ще пробуди любопитство и симбиоза между драматични и куклени актьори, ще мобилизира и развие творческия потенциал на участниците и ще популяризира творчеството на Старозагорските поети. Начинът, по който ще се представи поезията, ще бъде нов за зрителя, подсилен с мощността на изразните средства на театъра.

Повече информация за проведените 11 лаборатории можете да намерите на нашия сайт www.pierrot-bg.com/лаборатория и на страницата ни във Facebook Куклен театър – Стара Загора.

Мариела Кралева