60 точки влизат в дневния ред на февруарското заседание на Общински съвет Стара Загора

60 предложения съдържа дневният ред на февруарското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 24 февруари от 9.00 часа в зала „П.Р.Славейков“, съобщи председателят на местния парламент Мария Динева.

Старейшините ще гласуват на второ четене приемането на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора, както и допълнение Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора. По време на тридесет и четвъртото заседание ще бъдат гласувани промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора. В четвъртък общинските съветници ще разгледат и възможността за отпускане на субсидия на „Диагностично консултативен център – I“ ЕООД гр. Стара Загора за финансиране дейността на Триажен – COVID кабинет през 2022 г.

В дневния ред на местния парламент влиза за обсъждане образуването на общинско предприятие „Гробищни паркове“, както и освобождаването на управителя на общинското търговско дружество Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД и избиране на управител до провеждане на конкурс. На 24 февруари местните старейшини ще гласуват за създаване на Комисия за проучване на възможностите за придобиване от Община Стара Загора на сгради, собственост на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“.