Национален литературен конкурс обявяват в Стара Загора

Шестото издание на Национален литературен конкурс „Писма до себе си” ще се проведе в Стара Загора. Организатори са Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

Темата на конкурса „Писма до себе си” е свързана е с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в окръжаващия ги свят. Темата позволява да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението.  Епистоларната форма не е задължителна.

Конкурсът е литературен. В него може да се участва с до три стихотворения или едно есе / кратък разказ с обем до 3 страници/.

В конкурса могат да участват деца и младежи в две възрастови групи: от 10 до 13 години и от 14 до  20 години.

Творбите трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телефон .

Принтираните в три екземпляра текстове трябва да се донесат или изпратят на адрес:

Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦПЛР – за литературния конкурс.

Копие от текстовете трябва да се изпрати и на имейл  – pismadosebesi@abv.bg в прикачен файл, шрифт Times New Roman, 12 pt. В текста на имейла също трябва да бъдат посочени данните на участника.

Крайният срок за изпращането на текстовете за конкурса е 2 май 2022 година, а отчитане и награждаване на победителите  ще бъде на 31.05.2022 година.

Присъждат се по три награди в двете възрастови групи и поощрения и една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора, награда на ЦПЛР – Стара Загора.

Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист”  и  оповестени на страницата на ЦПЛР във фейсбук и сайта на Община Стара Загора.

В петото издание на конкурса „Писма до себе си” се включиха 105 автори с над 140 произведения от 25 населени места в страната. По- голяма част от младите творци са от различни школи, клубове и ателиета по творческо писане.