Гласът на младите изследователи от ПГКНМА

На 20.02.2022г. в културен център „ТРАКАРТ“ в Пловдив се проведе първото представяне на „Асоциация на младите учени“. Целевите групи на проекта са млади изследователи на възраст от 15 до 29 години, представители на държавни институции, университети, STEM училища, бизнеса и др.

В този форум взеха участие Иван Канев и Божидар Канев от 9Б клас с научен ръководил Тонка Иванова – учител по физика и астрономия. Те разказват за участието си в престижния форум:

„Изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063 е финансирано от програма „Еразъм+“ на ЕС.

Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между младите изследователи в страната, чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях.

Чрез ролеви игри, предназначени за участниците, се предостави възможност за споделяне на идеи за подобряване на възможностите за „правене на наука“ в България. Разискваха се успешни европейски практики за сътрудничество между бизнес, наука и образование и трансфера на иновации и технологии от наука към бизнес.

Въведение към проекта и представяне на „Асоциация на младите учени“ направи неговия председател Вадим Рошманов. В лекционния модул по „Гражданско образование“ се представиха няколко дискусионни теми.: Доц. д-р Даниела Пастармаджиева-„Политически науки и Национална сигурност“ от ПУ „П. Хилендарски“ ни запозна с „Трансферът на знание от науката към обществото и бизнеса“.Доц. Иван Станков-от „Компютърни системи“ в Технически университет“ София ни представи „Кариерно израстване в академичната сфера“. Вадим Рошманов-аспирант в Международния университет в Москва ни говори на тема „Финансиране на научно-изследователски и иновативни проекти“. В Дискусионните теми взеха участие още: Еньо Савов-„Международно право и взаимоотношения“ на тема: „Европейски проекти и работа на Европейски Институции“ и Михаела Иванова-д-р по „Икономика и управление“ на тема: “Регионални инициативи, програма „Европа“ и Академия Визионери.

От презентационният модул Пенчо Малинов-предприемач от „Биопак БГ“много атрактивно ни представи „Посланици на добрия пример“. От биоразградимите материали, чрез компoстъра се произвежда ток. Показаните образци от царевично брашно-чашки за кафе и безалкохолно, салфетки от рециклирана хартия, прибори за хранене и кутии за храна от палмови листа, торбички от царевично нишесте, хартиени торбички от слама създадоха настроение, размисли и дискусия на екологична тема.

Сибел Азиз-докторант в ПУ презентира тема:“ Пътят от студентската скамейка до работа в научна лаборатория“, Екатерина Такова от „Биология на растенията“ ПУ ни представи темата: „Науката и образованието като мисия“ и др.

В „Работно ателие по Гражданско образование“ представяхме по работни групи три направления: 1. Научно-изследователски проект, 2. Стърт-ъп-ключови партньори и 3. Граждански проект, иновативна насоченост за подкрепа на млади изследователи.

По много атрактивен начин всяка от групите прояви творчество, даде интересни идеи и при дискутирането защитаваше своите виждания и посочваше трайни резултати.

Нашият „млад учен“ Иван Канев бе „човекът с идеите при програмирането“. Всички от групата се съобразяваха с неговите предложения. Участниците ни бяха най-малките по възраст и единствени ученици на този форум. В много активното им представяне всички присъстващи отново чуха за иновативната ни гимназия ПГКНМА проф. „Минко Балкански“ в Стара Загора. Имаме отново покани за участие за още два предварително планувани форуми: през месец май в Бургас и през юни в Тракийски университет.

Работата с млади хора обогатява. Създават се нови контакти, обменят се нови идеи и това дава стимул за нови изяви и творчески проекти. С нашето участие, вече сме пълноправни членове в „Асоциация на младите учени“.