Регионалният исторически музей в Стара Загора се присъединява към протеста на специалистите от музеите, библиотеките и галериите

Музеите, галериите, библиотеките са институции, които съхраняват паметта и културното наследство на нацията. Те са жизнено важни фактори в развитието на българската култура, наука и изкуство, се посочва в писмо до медиите от Регионалния исторически музей в Стара Загора. С писмото културният институт обявява, че се присъединява към протеста на специалистите от музеите, галериите и библиотеките.

Колективът на музея заявява, че остро протестира срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в проекта за държавен бюджет за 2022 година. Основните искания са увеличаване с 50 на сто на Единния разходен стандарт за субсидирана бройка на държавните музеи, определянето на средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи  и изготвянето на  нормативни  актове, с които да бъдат осигурени културните институти, също допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.

От музея настояват още да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните и библиотечни фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, изложби, дигитализация на движими културни ценности и библиотечни единици, представяни онлайн, издаване на каталози, публикации, известия, рекламни материали и др.

Д-р Румяна Лечева/БТА