Сън за Левски

Таньо КЛИСУРОВ

Денят, в който Апостолът тръгна

към безсмъртието. Да отговорим

на повика му поне в този ден!

СЪН ЗА ЛЕВСКИ

Сънувах. Къкринското ханче. Заптиите.

Плета. И там навущата развървени

на Онзи, който с лъвски скок излитна

над своята епоха робска, кървава…

Сънувах, че извикал е: „Народе????“

А аз мълча. Страхът е пуснал корени.

И другите мълчат. Нали свободен

е днеска всеки да му отговори?

Защо мълчим? Не сме ли нещо гузни?

Защо не се сберем в юнашка чета,

тъй както се кълнем с издути бузи

по празници пред вино и мезета?

Защо мълчи предателят, е друго –

крещи, когато скрит е сред тълпата.

И все изтъква своите заслуги

как с кръв е извоювал свободата.

Защо мълчи Народното събрание?

Мълчат министрите. Къде са се покрили?

А Той поглежда жалките ни рани,

Народе????“ – да повтаря има сили…

В съня: ту леден вятър, ту жарава.

И грак на гарваните, къс ли беше, дълъг ли…

Гласа му чух, глас, който не прощава:

Заспали сте дълбоко, братя българи!“