Проект „Ученето може да бъде и забавно с новите технологии“ на Библиотека „Родина“ ще поощри деца от Стара Загора да учат повече и по-добре

За втора поредна година учители, родители и най-вече децата са поставени в необичайна образователна ситуация, породена от пандемични ограничения. И макар предизвикателствата в усвояването на учебното съдържание чрез модерни интерактивни ресурси вече да не са толкова стресови за тях, императивна си остава необходимостта да бъдат подтиквани да трупат трайни знания и да учат редовно и усърдно, училището да стане привлекателно, обучението в час – забавно и интересно.

Такава е една от постоянните мисии на библиотекарите – да бъдат неизменни помощници на учители и родители. Тази мисия вдъхновява идеята за поредния спечелен проект на Библиотека „Родина“. Той е озаглавен „Ученето може да бъде и забавно с новите технологии“ и се осъществява от 1 декември 2021 година до 30 септември 2022 г, благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорството с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Място на неговата реализация са две основни училища, три детски градини и Детският отдел на „Родина”. По проекта са предвидени две обучения, които ще повишат дигиталните умения и компетенции на учители и библиотекари – за работа със свободен софтуер и с дигитални обучителни играчки, и обучение за работа с интерактивен магичен под. Заложени са и дейности, насочени към децата в училище и в детската библиотека. В програмите „Аз мога – аз знам” и „Вълшебна библиотека” ще се използват интерактивни ресурси като дигитални обучителни игри, игри за СТЕМ дейности, програмируеми пчелички Bee-Bot, таблети, виртуален магичен под, осигурени по проекта.

Очакваме с използването на дигиталните и СТЕМ ресурси в обучението да се подобри качеството на преподаване в училище и да се създадат допълнителни възможности за повишаване на интереса на децата към учебния материал. Интерактивните учебни игри да насърчат любопитството им към нови знания, да ги провокират да мислят, да разсъждават, да се самооценяват и да развиват качества, които ще са им необходими за учене и занапред.

В партньорство с училища и детски градини библиотеката ще подпомага този процес и с извънкласни образователни инициативи за личностното развитие на децата. Чрез проекта своите знания и умения ще подобрят 180 малчугани от детските градини, 110 ученици от началната степен от първи до четвърти клас, 40 учители и 5-има библиотекари. А по метода „Предай нататък“ и чрез социалните мрежи се очаква непреките ползватели да са над 4 хил. старозагорци.

След приключване на проекта, осигурените по него ресурси ще могат да се заемат за ползване в учебно време от детските градини и училищата в Стара Загора.

Настоящият проект се осъществява благодарение на помощта на социално отговорната инициатива „Ти и Лидл за по-добър живот“, предоставена чрез Фондация