Работна среща отвори нови възможности Тракийски университет да обучава здравни специалисти в Ямбол

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри  Ярков, доц. д-р Ваня Стойкова – декан на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се срещнаха с кмета на Общ. Ямбол Валентин Ревански и областния управител на област Ямбол Васил Александров.

Акцент на работната среща беше възможността за обучение на медицински сестри в Тракийски университет – Стара Загора, като едновременно с това да провеждат своето практическо обучение в Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Пантелеймон“ – Ямбол.

Доц. Ярков разясни, че този метод на обучение вече е приложен успешно в Смолян и Кюстендил, където имат остра нужда от медицински персонал и напрактика здравните заведения ще бъдат обезпечени от собствени кадри съвсем скоро.

Идеята е бъдещите студенти да започнат обучението си в Медицинския факултет на Тракийския университет през настоящата 2022/2023 академична година, която започва през септември. Те ще използват базата на Факултет „Техника и технологии“ в града.

Кметът на Общ. Ямбол Валентин Ревански сподели, че подкрепя идеята и инициативата ще бъде приета положително сред обществеността.

Надя ЛИЛОВА