СУ “Христо Смирненски“ ще реализира  атрактивни проекти

Два проекта на ученици от 9 и 10 клас от СУ „Христо Смирненски” Стара Загора получиха одобрение за финансиране от Международния младежки център – Стара Загора. Ръководители на средношколците са г-жа Ваня Крачолова и г-н Пламен Динев.

Първият проект „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение” е в тематичната област „неформално образование”. В него четирима младежи от десети клас с помощта на своите учители ще изнесат шест открити урока по английски език пред ученици от втори до седми клас и техните родители. Ще бъдат закупени иновативни помагала и материали по английски език, които ще подкрепят учениците да надградят своите знания по езика и да приобщят родителите към учебния процес.

Вторият проект „Клуб на доброволеца – бъди добър, прави добро” е в тематичната област „младежко доброволчество”. В него четирима младежи от девети клас ще инициират почистване на училищния двор и прилежащите площи; ще сътворят „Пейка на приятелството” и ще посетят Общинския приют за безстопанствени животни като ще зарадват с лакомства „четириногите приятели”. Ще направят помощни материали за по-малките си съученици с цел да им помогнат по-лесно и по-забавно да усвоят българския език. Предвидено е да бъде отбелязан Международния ден на ромското семейство (12.04) и Световният ден за защита на околната среда (05.06).

Проектните дейности ще бъдат реализирани в периода април – юни 2022г. Чрез тях се цели – подобряване на знанията и уменията на учениците; приобщаване на родителите към учебния процес; подобряване на взаимоотношенията в училище; инвестиране на свободното време в каузи, които правят децата и младежите самостоятелни по най-добрия начин, извличайки техните вътрешни заложби и таланти.

Инициативите се осъществяват в рамките на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Конкурсът e за младежи на възраст от 15 до 29 години, които предварително са сформирали екипи от минимум четирима души и трябва да разработят свои инициативи в различни тематични области. Целта на конкурса е младежите да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост.

СУ „Христо Смирненски” има дългогодишни традиции в съвместната работа с Международен младежки център – Стара Загора.

Силвия Колева