Днес е Денят на археолозите

Денят на археолозите 14 февруари се отбелязва у нас от 1970 година по инициатива на тогавашния състав на Националния археологически институт и музейкъм Българска академия на науките.

Археология е хуманитарна наука, която изучава и документира миналото по останките от многобройни цивилизации и култури, живели в различни епохи на Земята. Тя обхваща периода от времето на първите каменни инструменти отпреди 2,5 милиона години до най-новата епоха.
Дейността на археолозите не се свежда само до работата им по разкопки. След разкопките пред археолога се проявяват следните ангажименти – документиране на находките, анализ и датиране, публикации, реставрация и консервация, представяне на находките и подготовка на обектите за посетители, за да станат откритията достояние както на учените, така и на всички, любопитни към археологията.

Огромна благодарност на вчерашните и днешните археолози от Стара Загора, които с всеотдайния си труд разкриха подземното богатство на региона и го върнаха към нов живот и гордост.

Dolap.bg