От 5 години няма замърсяване на атмосферния въздух в Община Стара Загора

За последните пет години в Община Стара Загора няма завишение на фини прахови частици!“ Това заяви категорично днес на брифинг ресорният зам.-кмет Йордан Николов.

Той обясни, че и през трите мандата на кмета Живко Тодоров са положени и се полагат максимални усилия за осигуряване и поддържане на чист атмосферен въздух, с ниски нива на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ). Г-н Николов посочи някои от предприетите действия, довели до това много добро състояние на въздуха в общината:

Още през първия мандат на кмета чрез предварително прекратяване на договорите с автобусните фирми , са премахнати старите автобуси. През последните 5 години автобусният и тролейбусният градски транспорт е изцяло подновен, с екологичен клас EURO6. Очакват се доставянето и на закупените електробуси.

Въведени са в града еднопосочни улици, което не позволява задържане на транспортните средства, задръстване и замърсяване на атмосферата. Максимално са реновирани междублоковите пространства. Парковете и градините се поддържат в изправност. Гордост и удоволствие за старозагорци и гости е новият парк „Артилерийски“.

Сред мерките за максимално намаляване на фините прахови частици е честото миене на улиците, което се извършва целогодишно. Благоприятно се отразява на тенденцията за намаляване на ФПЧ рекултивирането на старото депо на Мандра баир. Предстоящо е обявяване на обществена поръчка за изпълнение на биологична рекултивация.

Приключи успешно пилотният проект за подмяна на печките на твърдо гориво с климатици и други екологични електроуреди.

Росица Копривчина, директор на Дирекция „„Транспорт, чистота и екология“ уточни, че през 2021 година са подменени печките на 63 домакинства. В основната фаза на проекта са одобрени още 287 бенефициенти, а до дни ще бъде обявена обществената поръчка за доставката на новите уреди. През месец март т.г. ще бъде обявена втора покана за участие на още домакинства в следващ етап на проекта за подмяна на печките.

Копривчина информира, че за изминалите 5 години, Регионалното депо за битови отпадъци край старозагорското село Ракитница, което беше въведено в експлоатация през 2017 г.  е със запълнен капацитет на изградената клетка на 60 % или около 405 хиляди тона отпадъци при капацитет 720 хил.т.

Благодарение на предварителното сепариране в Стара Загора и Казанлък капацитетът е удължен с още три години . Но до 2035 година количеството на отпадъците следва да намалеят с до 10% според изискванията на Европейска директива. Това налага да се инвестира в нови технологии и съоръжения“, сподели Росица Копривчина.

Зам.-кметът Йордан Николов обяви, че в администрацията е постъпило инвестиционно намерение за изграждане на високо технологична инсталация  и въвеждане на нови технологии за преработка и крайно обезвреждане чрез материално и енергийно оползотворяване на общинските битови отпадъци. Във връзка с това той отправи покана към всички заинтересовани страни за участие в обществена дискусия, която ще се проведе на 25 февруари 2022 г. от 17.30 часа в зала „П.Р.Славейков“.

На пресконференцията присъстваха още Пламен Йорданов, началник на отдел „Екология“ и Маргарита Георгиева – главен експерт.

Росица Ранчева