Одобрени младежки проекти в Конкурс за младежки инициативи You(th) can.

През месец ноември 2021 г. Международен младежки център в Стара Загора обяви конкурс за младежки инициативи You(th) can. Целта е младежи и младежки групи да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост. Чрез младежките инициативи ще се подобри гражданското участие и ще се насърчи овластяването на млади хора на територията на Област Стара Загора.Одобрените предложения ще бъдат финансирани чрез проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“.

Допустими кандидати в конкурса по подбор на младежки инициативи You(th) can са всички младежи на възраст между 15 и 29 години, които предварително са сформирали екип от минимум 4-ма човека. Младите хора могат да разработват своите инициативи в следните тематични области: Неформално образование, Младежка заетост, Социални иновации, Гражданска активност, Младежко доброволчество, Култура и изкуство, Екология и опазване на околната среда, Здравеопазване, спорт и превенция, Туристически излети с образователна цел, съобщиха от Община Стара Загора.Одобрените предложения ще бъдат финансирани чрез осигуряване на необходимите материали за провеждане на младежки инициативи в размер на до 500 лева.

Крайният срок за подаване на предложения за конкурса бе 7 януари 2022 г.

Оценителната комисия селектира постъпилите проекти на неформалните младежки групи, които ще бъдат подкрепени по първата покана за младежки инициативи „You(th) can“.

Одобрените са:

✔“Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение”, представител на неформалната група Пламен Динев

✔“Бъди добър, прави добро!”, представител на неформалната група Ваня Крачолова

✔“За по-цветно ДНЕС”, представител на неформалната група Радка Радева

✔“Вестник “ПМГ Прес””, представител на неформалната група Димитрина Петкова

✔„С МАЛКИ СТЪПКИ КЪМ ГОЛЕМИ РЕШЕНИЯ“,  представител на неформалната група София Генова

✔“ДОБРОВОЛЦИТЕ НА ПГСАГ “Л.БАЙЕР“ В ДЕЙСТВИЕ”, представител на неформалната група Димка Косева

✔“МЛАДЕЖКИ АРТ ПРОСТРАНСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ИЗКУСТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ОБЩУВАНЕ НА ОТКРИТО“, представител на неформалната група Христо Гидиков

✔“Първа долекарска помощ”, представител на неформалната група Денис Коев

✔“CalligraCity/ Красив Град“, представител на неформалната група Иван Станев

Инициативите се  финансират по проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“.