193 училища са кандидатствали в МОН за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2022/2023 година

Образователните институции участват с разработени иновативни училищни проекти, съобщава Министерство на образованието и науката (МОН). Голяма част от тях предлагат нови методи на преподаване и въвеждане на новости в организацията и съдържанието на обучението. Друга част залагат на нов или по-усъвършенстван начин на управление и обучение, както и на по-добра образователна среда. Място в проектите намират също разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми.

За първи път през тази година училищата наблягат на теми, свързани с личностното развитие и гражданското образование на учениците. В други проекти се акцентира върху обучение чрез работа по проекти, дигиталните науки и  STEM обучението. Интерес има към изкуствата, екологията, методиката „Монтесори“, спорта, кариерното ориентиране и развитие на професията, изкуствения интелект и др.

Най-много от кандидатите за статут на иновативни са основни училища – общо 87. Постъпили са искания от 57 средни и девет начални училища, както и от 30 професионални и осем профилирани гимназии. Проекти са изпратили още от едно спортно и едно обединено училище.

Общо 144 от институциите са общински, 25 – държавни, а 24 – частни. Училищата са разпределени в 96 населени места от 27 области в страната.

Постъпилите проекти ще бъдат оценени от Комисията за иновативни училища към МОН, в която са включени образователни експерти, специалисти от научните среди, бизнеса и технологичните индустрии.

Иновативните проекти са с продължителност до четири  години. Те обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището.

През настоящата учебна година като иновативни са определени 510 училища от всички области на страната.