Без карантинирани паралелки започна вторият учебен срок за училищата от област Стара Загора

Съгласно заповед на министъра на образованието и науката от 4 февруари 2022 г., в периода от 7-ми до 11-ти февруари включително, учениците от 5-ти до 12-ти клас в училищата на територията на област Стара Загора ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. – Това съобщи за медията ни Татяна Димитрова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО).- Днес учениците от първи до четвърти клас започнаха учебни занимания присъствено в съответствие с насоките за обучение в условията на епидемичната обстановка при спазване на всички мерки и еднократно тестване“.

На 7 февруари до 15:00 ч. все още в РУО не бяха получени окончателните данни от тестването, защото има училища, които са и на двусменен режим.

Ежедневната информация от директорите на училищата за заболеваемост на ученици, педагогически и непедагогически персонал показва, че няма нито една карантинирана паралелка. Общият брой на учениците в карантина са 257 за областта. Най-голям брой е в общините Стара Загора – 186, в Казанлък -36, в Гълъбово -16 и по един – двама в други общини. В пет общини няма карантинирани ученици. От тези 257, 73 са положителните: в община Стара Загора -61, в община Казанлък – 6, в Гълъбово -4, в Раднево -2.

Учителите в карантина са 104. Най- много са в Стара Загора -43, в Казанлък -26, в Павел баня -10, по 2-3 в другите общини. Положителни от учителите са 79. От тях 37 са от Стара Загора, 14 – в Казанлък, 6 -Павел баня, 8 – в Чирпан и по 1-2 в другите общини. В Гурково няма положителен учител.

При непедагогическите кадри карантинирани са 25, от които 20 са положителните. Най-много са в Стара Загора, Чирпан, Павел баня, Гълъбово и по един в другите общини.

Това е картината към 7 февруари, като резултатите са от ваканцията.

Татяна Димитрова обяви, че има достатъчно тестове за всички ученици. Тя припомни, че предстои през седмицата областният управител да свика Областния медицински щаб за вземане на решение за следващата седмица.

Росица Ранчева