Онлайн ще бъдат всички кандидат-студентски изпити за Тракийски университет

Кандидат-студентските изпити за Тракийски университет – предварителни и редовни, и тази година ще бъдат онлайн. Запазване на здравето и ограничаване на контактите между кандидат-студентите е приоритет за нас, каза за медията ни зам.ректорът по учебната дейност доц. д-р Нели Грозева.- Изградили сме система по този начин, която работи много добре. Не мислим, че трябва да я променяме, още повече, че пандемичната ситуация не е променена“.

Подаването на документи за предварителни кандидат-студентски изпити ще започне от 1 март 2022 г. Ще бъде само онлайн през сайта на университета.

Първият изпит е по биология и е на 19 март 2022 г. Той е вход за медицина, за ветеринарна медицина, медицинските специалности във факултета и колежа, както и за специалностите в Аграрния факултета. Поради очакване на голям брой кандидати, обявена е и втора дата – 16 април.

Изпитът по химия е само веднъж – на 26 март. Той е вход за медицина, екология и опазване на околната среда и технология на храните .

Тестът по биология, който е вход за 24 специалности ще бъде на 2 април и на 17 април.

Изпитът по обща езикова култура, който е вход за 30 специалности, ще бъде на 2 април и на 17 април.

Тестът по география, който е вход за икономическите специалности, е на 2 април и на 17 април.

Тестът по математика и тестът по обща техническа подготовка е на същите дати – 2 и 17-ти април 2022 г.

По отношение на балообразуването, с оценка само от диплома за завършено средно образование, може да се кандидатства за специалностите медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, медицински козметик и ортопедичен техник; за всички специалности в Аграрния факултет, в Стопанския факултет, във факултета „Техника и технологии“ в Ямбол, както и във филиала в Хасково. Ако кандидатът реши да се яви на изпит, зачита се по-високата оценка – от дипломата или от изпита.

Ново е балообразуването за специалността“Медицина“, което е едно и също за цялата страна.

Балът се образува от утроената оценка от изпита по биология, утроената оценка от изпита по химия и оценката по ДЗИ по български език и литература. Няма да участват други оценки от дипломата.

Приемът на документи за редовната сесия ще започне от 1 юни 2022 г.

Общо специалностите в Тракийски университет за бакалаври, магистри и докторанти са около 200. Вероятно до месец март ще бъдат обявени и още няколко нови специалности, които ще бъдат реализирани между два университета. Така се споделя ресурс и капацитет.

Преди няколко дни на академичен съвет е прието предложението на ръководството за държавен план прием, което ще бъде обсъдено и решено от Министерски съвет.

Цялата подробна информация кандидат-студентите могат да намерят на сайта на Тракийски университет под менюто „Прием“.

Росица Ранчева