3088 ученици завършват основно образование в старозагорско, влизат в 108 паралелки на есен

В три училища се разкриват нови специалности

Заседание на Областната комисия по заетост се състоя на 3 февруари 2022 г. под председателството на областния управител проф. Наско Василев. Предвид епидемичната обстановка, заседанието се проведе онлайн. На него бе обсъден държавният план-прием в средните училища за следващата учебна година.

Тази година се очаква основното си образование в Старозагорска област да завършат 3088 ученици.

За учебната 2022/2023 година директорите на училищата в област Стара Загора предлагат за утвърждаване държавен план-прием след завършено основно образование в 108 паралелки. От тях 73 са професионални и 35- профилирани. Дуална система на обучение ще се осъществява в 8 професионални паралелки след завършено основно образование. За задочна и вечерна форма на обучение са предвидени 2 паралелки.

За учебната 2022/2023 година от три училища са постъпили предложения за разкриване на четири нови специалности. В Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Стара Загора ще бъдат разкрити новите специалности „Компютърен график“ и „Програмист на изкуствен интелект“. В Професионалната гимназия по селско стопанство в Чирпан ще се разкрие специалност „Организатор на интернет приложения“. В Средно училище „Христо Ботев“ в с. Опан желаещите ученици ще могат да изучават производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения.

След пети клас ще има прием на ученици в специализирани паралелки в две училища – Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък и в Профилирана природо-математическата гимназия „Гео Милев“, Стара Загора. Във всяка от двете гимназии ще има по две паралелки с по 26 ученици.


#