На 30 януари е денят на Св. Три Светители

Св. Василий Велики, Св. Григорий Богослов, Св. Йоан Златоуст

Свети Василий Велики надминал в книжовната мъдрост не само учителите на своето време, но и древните: той не само преминал цялата наука на красноречието до последната дума, но изучил добре и философията, а наравно с тях овладял и тази наука, която учи на истинско християнско оделотворяване на вярата. След това, водейки добродетелен живот, изпълнен с нестяжение и целомъдрие, и възхождайки с ума си към богосъзерцание, на четиридесетата година от раждането си той бил възведен на архиерейския престол и в продължение на повече от осем години бил предстоятел на църквата.

Свети Григорий Богослов бил толкова велик, че ако би било възможно да се създаде човешки образ, съставен от всички добродетели, той би бил подобен на великия Григорий.

Като просиял със светия си живот, той достигнал такава висота в областта на богословието, че побеждавал всички с мъдростта си както в словесните спорове, тъй и в тълкуването на догматите на вярата. Затова и бил наречен Богослов.

Той бил светител в Константинопол, като утвърждавал православието.

Като поживял след това малко време на патриаршеския престол (както пише за това в житието му), той оставил престола поради преклонната си възраст и бидейки на шейсет години, отишъл в небесните обители.

За божествения Златоуст справедливо може да се каже, че е надминал всички елински мъдреци с разума, с убедителността на словото и с изяществото на речта си.

Той неподражаемо разяснил и изтълкувал Божественото Писание.

По същия начин далеч надминал всички в добродетелния живот и в богопознанието.

Той бил извор на милост и любов, бил изпълнен с ревността на учителството.

Живял е общо шейсет години; през шест от тях е бил пастир на Христовата Църква.

По молитвите на тия трима светители Христос, нашият Бог да премахне еретическите разпри, а нас да съхрани в мир и единомислие и да ни удостои с Небесното Си Царство, защото е благословен во веки.

Православната църква е отредила от векове на този ден да се чества заедно паметта на св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст и така да се отдава почит на тяхното просветителско и учителско дело. На този ден празнуват още православните богословски факултети и духовните академии.

Dolap.bg