Важно за кандидат-студентите:Специалности, които напълно или частично са освободени от такси.

Министерството на образованието определи специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. За Тракийския университет това са:
1. Електротехника – 3 места, Бакалавър, Редовно
2. Автоматика, информационна и управляваща техника – 2 места, Бакалавър, Редовно
3. Зооинженерство – 2 места, Бакалавър, Редовно
4. Ветеринарна медицина – 2 места, Магистър след средно, Редовно
5. Медицина – 32 места, Магистър след средно, Редовно
6. Акушерка – 7 места, Бакалавър, Редовно
7. Медицинска сестра – 21 места, Бакалавър, Редовно
8. Медицински лаборант – 8 места, Професионален бакалавър, Редовно
Регистърът на работодателите и специалностите, за които държавата осигурява финансова подкрепа при сключване на договор за стаж и работа, е публикуван на страницата на университета:
http://www.uni-sz.bg/…/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0…/
Стоянка Пастърмова