Трима са кандидатите за длъжността „директор“ на НУМСИ „Христина Морфова“

Поради излизане в пенсия в края на миналата година на Розета Величкова, досегашен директор на НУМСИ „Христина Морфова“ в Стара Загора, Министерство на културата обяви конкурс за заемане на освободената длъжност.

Трима са допуснатите кандидати до последния етап на състезанието: Стефка Георгиева Минкова; Красимир Петров Къшев и Владимир Георгиев Бошнаков.

Много са изискванията за заемане на тази висока позиция. Освен задължително висше образование по хуманитарни предмети, изискване е наличието най-малко на 5 години педагогически стаж, какъвто явно и тримата кандидати притежават.

Основен документ е представяне на концепция (стратегия) за развитие на Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ за времето 2021 -2025 г., с разработка на конкретика за първата година.

С най-дълъг педагогически стаж, при това почти само в Музикалното училище е Стефка Минкова. Тя е преподавател на учебния хор, ръководи детския и гимназиален хор, преподава още сулфеж и теория на музикалните елементи.

Красимир Къшев беше дългогодишен диригент в Държавна опера Стара Загора. От 5 години е преподавател по вокални ансамбли и оркестрова музика в НУМСИ „Христина Морфова“. Временно изпълнява длъжността „директор“ в училището.

Владимир Бошнаков е оперно-симфоничен диригент. Бил е главен диригент на Музикално-драматичен театър „К. Кисимов” Велико Търново (2005-2010) и на Плевенска Филхармония (2011-2012). От 2013 г. е диригент в Държавна опера – Русе, а от 2018 – и в Държавна опера-Стара Загора.

За датата и часа на провеждане на конкурса, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Долап.бг