Национален конкурс за разказ „Напаст Божия в 21 век“

ПО ПОВОД 145 – ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КЛАСИКА НА
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА –  ЕЛИН ПЕЛИН
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН  1922” –  С. БАЙЛОВО
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ – КЪЩА МУЗЕЙ “ЕЛИН ПЕЛИН”
СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА – 2015”
ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ
на тема
НАПАСТ БОЖИЯ  В 21 ВЕК

1) Жанровата насоченост на разказа трябва да е насочена към живота по време на пандемия в 21 век и проблемите в съвременното българско село и град.

2) Всеки автор има право на не повече от един разказ. Предаването на повече ще води до дисквалификация на автора и всичките му творби.
3) В конкурса могат да участват ученици и възрастни без ограничение на възрастта.
4)За разказа:

  • допустимата дължина е до 7500 думи.
  • разказите трябва да се предават във формати .doc, като приложение към мейла или напечатан на пишеща машина.    Няма да се приемат разкази, изпратени в основната част на мейла като директен текст или в други файлови формати.
  • разказите трябва да са в проза; това не е конкурс за поезия, пиеси или друг вид творби
  • разказите трябва да са написани на кирилица, като се спазват правилата по правопис, пунктуация и граматика. Разкази, които очевидно са нахвърляни набързо и не са проверени дори от автора си, ще бъдат дисквалифицирани.
  • разказите трябва да са написани на шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка, за да изглеждат еднакво.
  • заглавията на файловете трябва да са на латиница; такива на кирилица няма да се приемат.
  • не пишете имената си никъде във файла или в името му, достатъчно е да ги има в мейла. За участниците, които ще използват пишеща машина, трябва да напишат името си в отделен запечатан плик, поставен в плика с творбата си.

5)Разказите не бива да са били публикувани никъде в Интернет или на хартия, или ако са били, да е било анонимно.
6)Разказите не трябва да са част от серия или да изискват журито да е чело други творби, за да ги възприеме и оцени напълно. Всеки един трябва да е самостоятелна завършена творба сам по себе си.
7) Дисквалифициран разказ, независимо на какъв етап от конкурса или по каква причина, влиза в общата разрешена бройка от само една творба.
8) След приключване на конкурса разказите не се връщат, а стават собственост на Народно читалище „Елин Пелин – 1922” с. Байлово, което придобива право да ги публикува и отпечатва в сборник.
Разказите изпращайте на:
chitalishte.bailovo@abv.bg или адрес: Дом-паметник „Елин Пелин”- с. Байлово, София- област, п.к. 2133 за
Конкурса „Напаст Божия в 21 век”
Срокът за изпращане на разказите е до 31.03.2022 г. Резултатите ще бъдат обявени на 10.06.2022 г.
Наградите ще са парични. Спечелилият първо място ще получи 200 лв, второ място – 150 лв, а за трето място – 100 лв. награда.
Жури:1.Атанас Капралов Председател –     директор на НЛМ и членове:
2.Евгения Радева – уредник на къща музей „Елин Пелин”
3.Анна Цветкова – библиотекар – специалист
ще оценява разказите анонимно.
Наградите ще бъдат обявени в читалището на с.Байлово, на 10.06.2022 г. в 19:00 часа на тържественото честване 100 годишния юбилей на читалището в присъствието на всички желаещи участници!
За допълнителна информация:
chitalishte.bailovo@abv.bg       
тел: 0888113990 – Илиана Илиева
тел: 
0886818271 –  Анна Цветкова