ПРОСВЕТА обявява конкурс “Гимназист – програмист“

Издателска група „Просвета“ предизвиква всички изкушени от компютърните науки ученици от гимназиален етап (8. – 12. клас) да се включат в конкурс „ГИМНАЗИСТ_ПРОГРАМИСТ.“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участник може да е само ученик от гимназиален етап (8-12 клас).

Участието е индивидуално, със самостоятелна разработка.

Всеки участник може да изпрати общо до 3 тразработки – по една от заданията или две задания.

Участвайте и разкрийте своя талант.

НАГРАДИ

Откупка на проекта както следва:

Първо място -1000 лв.

Второ място – 500 лв.

Трето място – 300 лв.

Освен паричните награди, проектите на отличените ще бъдат включени към учебния материал в образователната платформа е-просвета. –

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ

Трите имена, клас, възраст, училище и населено място на участника. Актуален телефон и имейл за връзка.

* Моля отбележете името си на подходящо място вътре в разработката.

https://www.prosveta.bg/konkurs-programist

Линкове за изтегляне на готовите разработки и необходимата информация изпращайте на адрес: programist@prosveta.bg

Желаем успех на всички участници!