СУ „Христо Смирненски“ споделя уникален опит на национално ниво

Проектът „Училищно радио“ на учителката Силвия Колева от СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора е класиран за участие в Шестата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми. Организатори на конкурса са Министерството на образованието и наука (МОН) и Синдиката на българските учители (СБУ).

Добрата педагогическа практика на СУ „Христо Смирненски“ е единствената класирана от община Стара Загора. Тя и останалите отличени разработки, подбрани от научно жури, ще бъдат представени от своите автори в рамките на 10 минути. Авторите, отличени с най-висок принос в практиката, ще бъдат наградени по време на конференцията.

Проектът „Училищно радио“ започна в старозагорското училище през ноември 2019г. Оттогава до сега в него са участвали над 40% от учениците и близо 30% от учителите в училището. Чрез радиото учениците билингви по интересен и забавен начин подобряват уменията си да говорят и четат на български език. При подготовката и реализирането на радиопредаванията учениците развиват допълнително и голяма част от уменията на XXI векработа в екип, комуникационни умения, дигитална грамотност, умение за учене, самооценка и личностно развитие. С цел постигане на устойчивост на проекта, ръководството на училището включи графика с радиопредаванията в годишния план за дейността на СУ„Христо Смирненски“.

На този етап, предвид епидемичната обстановка, организаторите не са посочили конкретни дати за провеждането на Шестата националната научно-практическа конференция.

Силвия Колева и е част от кампанията ,,Преподаватели иноватори“. Вдъхновена именно от потенциала на новото поколение и идеята за по-справедливо бъдеще, тя, заедно със своите ученици, създава училищно радио, имащо за цел да насърчава интереса, да образова и да помага в професионалното развитие на децата.

Силвия Колева е сред носителите на наградата „Млад учител“ на Община Стара Загора за 2021 г. за високи постижения в областта на науката и образованието.
Dolap.bg