Детските градини стават безплатни, учителските заплати – 25% над средните

Разработването на електронен облак за учебни ресурси е сред приоритетите на МОН за 2022 г. Всяка научна публикация ще се проверява за плагиатство

Безплатни градини за всички деца над 3-годишна възраст, увеличение на учителските заплати така, че размерът им да надвишава средната за страната с 25%, електронен облак за учебни ресурси, обновяване на базата на професионалните гимназии и борба с плагиатството във висшето образование са сред основните приоритети на МОН за 2022 година. Представи ги министър Николай Денков на пресконференция на 18 януари 2022 г.

Според него освобождаването от такси за детските градини ще осигури достъп на повече деца. Сега такова има само в някои общини.

За училищата ще бъде разработена нова програма за извънкласни дейности в областта на спорта и културата съвместно от Министерство на образованието и науката (MОН) и министерствата на спорта и на културата. Целта е обхващането на максимален брой деца в групови извънкласни дейности и ресоциализация след наложеното от пандемията обучение от вкъщи.

Ще продължат ремонтите на физкултурни салони чрез нова програма, която ще обхваща и спортните площадки.

С цел повишаване качеството на училищното образование ще продължи и политиката за увеличаване на учителските заплати. МОН обещава те да станат 25% над средната за страната. В края на септември 2021 г. тя е била 1520 лв., а основната учителска – 1260 лв. С 25% над средната би станала 1640 лв.

МОН поема ангажимента да увеличи и стандарта за издръжка на образователните институции, което означава по-големи бюджети.

Ще бъде създадена и тествана нова методика за оценка на добавената стойност на обучението. Тя ще бъде използвана като основен компонент на оценката за качеството на преподаване в училищата, отчитайки техните обективни специфики, например тип населено място, образователен статус на родителите и др.

Стартира и Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание. Електронният облак ще осигури достъп до образователни ресурси на всички учители, ученици и техните родители.

Подобряване на материалната база в 24 професионални гимназии предвижда програмата на МОН за 2022 г. Те ще станат училища – хъбове в своите региони с пари по Плана за възстановяване и устойчивост.

Ще има повече пари за дуално обучение, при което учениците в професионалните паралелки съчетават училищното образование с практика в реална среда в предприятия.

Ще се увеличат местата в паралелките, които обучават по защитени професии, при които финансирането се запазва и при по-малък наплив заради важността на дадена специалност за страната, както и в паралелките по специалности, от които има недостиг на трудовия пазар.

Висше образование

Справяне с плагиатството е цел №1 във висшето образование. За постигането ù оттук нататък ще бъдат проверявани всички научни публикации, а не само тези, които служат в конкурси за научно израстване, както е сега. Ще се създаде двустепенна структура за проверка. Чрез нормативни промени висшите училища и научните организации ще бъдат задължени да създадат свои комисии по академична етика, които ще правят първоначалните проверки. Съществуващата национална Комисия по академична етика към МОН ще бъде втората инстанция, пред която ще могат да се обжалват решенията на университетските комисии. Отделно от това се предвиждат промени в методиката за акредитация на професионалните направления в университетите и при атестацията на преподавателите, както и преструктуриране на висшите училища.

Над 1 милиард лева има за образование и наука по Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми, отбеляза министър Денков. Предстои подготовка на голям набор от документи, разработване на условия за кандидатстване и процедури за оценяване на проектните предложения, добави той. 

Източник Offnews