Конкурс „Моят вълшебен свят“ обявяват в Стара Загора

Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационния център по зависимости към Община Стара Загора обявяват конкурс за създаване на рисунка, миниатюра или малка пластика, изработени от природни или отпадъчни материали с творческата тема на конкурса „Вълшебствата на природата“. В него могат да участват ученици от I до ХІІ клас от училищата в област Стара Загора, както и желаещи от цялата страна.

Целите на конкурса обединяват усилията за провокиране на интерес към творческа изява на деца и юноши, насърчаване на оригинално творческо и екологично мислене, за популяризиране на уникалното богатство на българската природа, защита на собствена позиция и лична ангажираност, съдействие за формиране на ново поведение и отговорност за опазване на околната среда, както и внимание към алтернативно поведение спрямо предизвикателствата, с които се сблъскват децата и юношите – вредата от употребата на психоактивни вещества; предпазване и предотвратяване на първа употреба на психоактивни вещества чрез ангажираност с полезни занимания и каузи.

Конкурсът се провежда в два раздела: „Малка пластика и/или миниатюра“ и „Рисунка“, а участниците са разделени в три възрастови групи I – IV, V – VII и VІІІ-ХІІ клас.

Правилата на конкурса са публикувани на уеб сайта на ПИЦ по зависимости: :

http://pic-starazagora.com и на страницата му във Фейсбук: https://www.facebook.com/pg/PICStaraZagora/posts/?ref=page_internal

Крайният срок за попълване и изпращане на регистрационен формуляр е 28 февруари 2022 г., а за изпращане на конкурсните творби 15 април 2022 г.

Награждаването на отличените участници ще бъде на 27 май 2022 г.

Електронен адрес за изпращане на регистрационните формуляри:

e-mail: pic.starazagora @abv.bg

Адрес за изпращане на творбите: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Цар Иван Шишман“ № 96

За контакти и допълнителна информация: 042/23-00-24.