„БИЗНЕС ИНКУБАТОР GO-UP“ подава ръка на стартиращи компании и предприемачи

 Ключов партньор към организацията е Тракийски университет – Стара Загора

Новосъздадената международна организация „БИЗНЕС ИНКУБАТОР GO-UP“ https://www.goupincubator.com/, с ключов партньор Тракийски университет – Стара Загора, е с изключително амбициозна и полезна цел – да подпомага стартиращи компании, предприемачи и млади хора с модерни идеи за бизнес.

Организацията е създадена благодарение на съвместното сътрудничество на Horizon Results Booster на Европейската комисия.

Участващите партньори в нея са базирани върху успешно дългосрочно партньорство и сътрудничество между академичните среди, бизнеса и неправителствения сектор:

·        Trakia University (BG);

·        Çanakkale Onsekiz Mart University – ÇOMÜ (Турция);

·        ZIP centre for youth-business incubator LLC (Сърбия);

·        Association „Phasegrowth“ (Естнония);

·        FORTES Impresa Sociale srl (Италия);

·        Association „Youth for Peace“ (Босна и Херцеговина);

·        Foundation „STARTUP MOLDOVA“ (Молдова).

БИЗНЕС ИНКУБАТОР GO-UP споделят за себе си: „Ние се стремим да ускорим интелигентния растеж в Европа, като улесняваме: стартиращи компании, кооперативизъм, социално предприемачество, въздействащи инвестиции, младежко земеделие и изграждане на рискове в цялата верига на стойността на селскостопанските храни; създаване на интелигентни, зелени работни места и интелигентни възможности за заетост за младите; и подобряване на регионалната рамка за развитие на ММСП чрез подкрепата и свързването в мрежа на местни и регионални партньори в публичния, частния, гражданското общество и академичния сектор.“

Услугите, които предоставя организацията, са насочени основно към хора и фирми, които не са ориентирани добре как да се включат в актуалния бизнес, отговарящ на европейските изисквания.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР GO-UP предлага насочена поддръжка и услуги, свързани с:

·        Повишаване на капацитета: обучение, консултации, наставничество и други услуги за МСП/начинаещи предприятия и предприемачи в съответствие с ясно дефинирани пропуски в уменията.

·        Създаване на работни места/заетост: улесняване на стартирането и конкурентоспособността на МСП (включително сред студенти/изследователи) и насърчаване на иновациите в селскостопанския сектор с най-голям потенциал за създаване и растеж.

·        Развитие на междусекторните връзки: насърчаване и укрепване на академично-бизнес сътрудничество.

·        Изграждане на рискове в агрохранителната и биоикономиката чрез обединяване на ресурси, създаване на съоръжения за разрастващ се бизнес от нулата до еднорози, иновации в продукти, услуги и вериги за стойност, които са климатично неутрални, интелигентни и социално справедливи.

BlackTech Capital и GO-UP бизнес икубатор проведоха своето първо мероприятие на тема „CleanTech възможности в Канада и Европа“, което се проведе на 12 януари, 2022. Модератори бяха Браян Дуарте – член на управителния съвет на BlackTech Capital и Росен Димов – съосновател на Phasegrowth. Като панелисти на срещата взеха участие Дарина Заимова (Председател на УС на GO-UP), Гонкало Аморим (главен изпълнителен директор на Building Global Innovators); Питър Макартър (вице-президент, ръководител на направление „Чиста технология“, RBCx | Royal Bank of Canada), Брайън Уотсън (партньор във Flow Ventures, управляващ директор, CleanTech North).

Следващото от поредицата съвместни мероприятия на BlackTech Capital и GO-UP бизнес икубатор предстои на 26 януари, 2022. За повече информация: https://www.goupincubator.com/canadian/european-discussion-on-cleantech-opportunities.html

Надя Лилова