Днес започва регистрацията за прием в детските заведения в Община Стара Загора за 2022 година

Днес, 5 януари 2022 г., точно в 12.01 часа ще бъде отворена системата за регистрация за прием в детските заведения в Община Стара Загора за 2022 година. Ще може да бъдат подадени заявления за прием в детски градини и за децата, които през нея навършват 3 години, т.е. родените през 2019 година, както и да се кандидатства за свободните места в забавачниците за деца, родени през 2018, 2017 и 2016 година.

Според Правилата за прием в детски градини регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година (регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието, в началото на новата календарна година трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер).

Графиците за предстоящите през 2022 г. класирания за детски градини и яслени групи в детски градини са публикувани в специализирания раздел за прием в детски заведения на сайта на Община Стара Загора в меню „Класирания“.

Павлина Дудева