В Стара Загора ще приемат в детска градина и с декларация от родител

След консултации с Министерство на науката и образованието и Министерство на здравеопазването стана ясно, че връщането на децата в детските градини в Община Стара Загора след празниците, може да става освен с бележка за контактност и с декларация от родителя“, съобщи Иванка Сотирова, зам.-кмет образование, здравеопазване и социални дейности.

Повод за консултациите са многобройните запитвания отстрана на родители и споделените мнения за трудности при сдобиване с бележка за контактност по празниците.

Според Наредба № 3 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването, личният лекар на детето трябва да издаде медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен не по-рано от 3 дни от деня на постъпване в градината. Такава бележка се изисква и след отсъствие за повече от 10 дни.

Родители обаче коментират, че личните лекари също не работят по празниците и няма как да бъде издадена такава бележка, примерно на 1 януари.

Вместо медицинска бележка за контакт, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.