2022-ра ще бъде Европейска година на младежта

Евродепутатите гласуваха за инициативата „2022 – Европейска година на младежта“ след постигнатото преди това политическо споразумение между Европейска комисия(ЕК), Европейски парламент (ЕП) и Съвета на Европейски съюз (ЕС).
През цялата 2022 г. ЕК ще координира редица дейности в тесен контакт с ЕП, държавите членки, регионалните и местните органи, младежките организации и самите млади хора. Инициативите, които се разработват в рамките на Европейската година на младежта, ще бъдат подкрепени с 8 млн. евро от „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност – специално допълнително финансиране за Европейската година на младежта, определено от бюджетния орган за 2022 г.

Други програми и инструменти на ЕС също ще допринесат за реализиране на целите и дейностите на Европейската година. Младите европейци ще се възползват от много възможности за придобиване на знания, умения и компетентности за професионалното си развитие и за засилване на гражданската си ангажираност за оформяне бъдещето на Европа.
„Изслушване, включване, подкрепа – това са ключовите думи, определящи контекста и духа на Европейската година на младежта. Всички разбираме колко е важно младите хора да бъдат поставени на преден план и да отбележим тяхната издръжливост след две години на предизвикателства – заяви еврокомисар Мария Габриел. – Приканвам всички млади европейци да участват активно в многобройните инициативи и действия, които ще предприемем от януари 2022 г. Искаме гласът им да бъде чут и да бъдат информирани за решенията, които ще вземем за тяхното бъдеще. Искаме тази година да доведе до конкретни действия, които ще продължат и много след 2022 г. Заедно ще превърнем тази година в успех.“ С Европейската година на младежта Комисията, в сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки, регионалните и местните власти, възнамерява: 

  • да уважи и подкрепи поколението, което пожертва най-много по време на пандемията, като им даде нови надежди, сила и увереност в бъдещето чрез акцентиране върху ролята на екологичния и цифровия преход в предоставянето на обновени перспективи и възможности;
  • да насърчи всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение, от селски или отдалечени райони или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна;
  • да популяризира възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално развитие. Европейската година на младежта ще върви ръка за ръка с успешното прилагане на NextGenerationEU за осигуряване на качествени работни места, образование и възможности за обучение; както и
  • да почерпи вдъхновение от действията, визията и идеите на младите хора за по-нататъшно укрепване и освежаване на общия проект на ЕС въз основа на Конференцията за бъдещето на Европа. Dolap.bg