Национален конкурс МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2022

Национален конкурс МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2022

До 5-ти януари е активен за участие национален конкурс „Млад Благотворител“ за ученици от 7. до 12. клас.

Разкажете за този конкурс на учениците, учителите и родителите, с които работите! Важно е младите хора да знаят за възможностите, които им позволяват да променят средата, в която живеят!

Фондация Благотворител  ще финансира шест проекта на ученици с доброволчески мисии.

Целта на конкурса е да даде вдъхновение, живот и реализация на благотворителни мисии на ученици. Насърчаваме доброволчеството и развиваме уменията в младежите да създават и изпълняват авторски проекти.
Вярваме, че ако човек познае удовлетворението от направеното добро в ранна възраст, той цял живот ще умее да постъпва така, че то да бъде неизменна част от живота му.

ВИЖТЕ КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ЗАЕДНО С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ.

НОВ РЕГЛАМЕНТ! Учениците от екипите на 16 избрани проекта ще имат възможност да преминат три обучения, които ще им помогнат да доразвият идеите си.
Темите на обученията ще бъдат:

  • Управление и организация на проект
  • Комуникация – възможности и похвати
  • Финансова отчетност и отговорност

След преработка на проектите по време на обученията и оптимизиране на плана за реализация, от учениците ще се очаква да представят каузата си с видео.
Комисия от журиращи ще избере за реализация 6-те най-устойчиви, смислени и добре аргументирани инициативи.

ФИНАНСИРАНЕ: Шест проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2022 година:
1-во място 1500 лв.;
2-ро място 1200 лв.;
3-то място 1000 лв.;
4-то място 800 лв.
5-то място 800 лв.
6-то място 800 лв.

КАУЗИТЕ: проектите нека отговарят на една от трите зададени сфери

  • Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
  • Съхраняване на музикалното наследство на България
  • Екология /опазване и грижа за околната среда/

Подробности за инициативата и условия за кандидатстване ще откриете тук: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Ако Ви е любопитно, можете да изгледате церемонията по връчване на наградите „Млад Благотворител“ 2021, НДК, с водещ на събитието Ники Кънчев

Информация за Фондация Благотворител
www.blagotvoritel.org

Станислава Рашева – Председател на УС,

телефон: 359 885 414 038
София, ул. „Панайот Волов” № 11; office@blagotvoritel.org 
Благодарим ви!