Тракийски университет – Стара Загора отново с Академичен оскар за направленията „Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство“

Ректорът доц. д-р Добри Ярков: „Трансформираме аграрния сектор дигитално“

Академичният елит на България се събра на стилна церемония в София, организирана от Министерство на образованието и науката и вестник „24 часа“ по повод годишната рейтингова класация на професионалните направления на университетите.

Сред отличените първенци беше Тракийски университет – Стара Загора с приз за първо място в страната в направленията „Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство“.

Д-р инж. Христо Грозданов, управител на Института по транспортно строителство и транспортна инфраструктура, връчи отличието на ректора на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков.

Доц. Ярков благодари за наградата: „Тази награда е заслуга на тези, които преди 100 г. са създали аграрното и ветеринарното образование в България. Виждам какво значи традиция – с години наред ние отстояваме първите места в тези две направления. Но не спираме да мечтаем и да работим. От 1-ви април към Тракийски университет функционира единствената в тази част на Европа Университетска ветеринарна болница, която работи денонощно. Следващите две години имаме шанс да извършим дигиталната трансформация на целия аграрен сектор. Това ще се случи с националната научна програма Интелигентно животновъдство, където водещ е Тракийският университет и партньорите от Аграрен университет – Пловдив, които са водещи в другата национална програма – Интелигентно растениевъдство. Поръчани са първите роботи за доене и почистване, дронове за следене на животните. Имаме капацитета и в следващите години ще наблегнем на практическата подготовка на студентите. Връзката с бизнеса е много близка и предоставя бърз трансфер на знания. В Тракийския университет се обучават студенти от 50 държави, които се превръщат в посланици на България пред света, защото стават министри, политици, бизнесмени в страни от Европа, Америка, Азия и Африка.“

Инж. Грозданов разказа, че наскоро Институтът по транспортно строителство и транспортна инфраструктура, Тракийски университет, Военна академия и ВСУ „Любен Каравелов“ създадоха консорциум – Национален център за изследване на строителството и националната сигурност, в който се възлагат много сериозни надежди да се превърнем в лидери на Балканите в това направление, каза той.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков поздрави от своя страна деканите на факултетите, от които двете направления за поредна година са на върха на рейтинговата класацията – доц. Димитър Панайотов – декан на Аграрния факултет и проф. д-р Тодор Стоянчев – декан на Ветеринарномедицинския факултет.

Надя ЛИЛОВА