Ролеви модел от Bоsch в Старозагорската  IT- гимназия

Учениците от 8 -а клас, специалност „Приложно програмиране“ и учениците от 9 -б клас, специалност „Системно програмиране“ се срещнаха с ролеви модел по проект на „Заедно в час“. Кристина Милева, мениджър на проекти в международната компания Bosch се срещна с учениците и им вдъхна мотивация и увереност, повиши ентусиазма им да развиват собствените си интелектуални способности, за да станат успешни хора.

Силните ролеви модели са едни от най-важните фактори, които влияят върху формирането на нагласите на младите хора. „Хората за пример“ са особено важни за онези деца, които израстват днес и няма достатъчно положителни примери в ежедневието си.
Срещата с ролевите модели дават възможност на учениците да се запознаят с вдъхновяващи личности, да се припознават и да намират вдъхновение да учат, да си поставят високи цели и да не се отказват.
Кристина Милева разказа на учениците от двете специалности на IT гимназия за софтуерното инженерство, видовете софтуерни инженери и им даде съвети как да бъдат успешни хора. Ученето през целия живот, работата в екип и акцентирането върху детайлите и обратната връзка бяха само част от тях.
Учениците бяха много впечатлени от срещата с проектния мениджър на такава голяма международна компания като Bosch. Много ги заплениха различните проекти, върху които работят инженерите в софийския офис. Мобилното приложение, което управлява автоматична система за паркиране на автомобили, определено ги завладя.
https://www.youtube.com/watch?v=8IRA6FPoaJU
Всички ученици останаха с позитивна нагласа и нямат търпение да се срещнат със следващия мотиватор, който ще промени живота им и ще провокира и вдъхне увереност в пътя към осъзнатото учене и сбъдването на мечтите.
Теди ИВАНОВА