Община Стара Загора е подкрепила семействата на над 560 новородени

Общо 565 семейства на новородени са получили финансова подкрепа от община Стара Загора през 2021 година. „Стойността на изплатените средства на 286 200 лева“, посочи д-р Антония Тодорова, началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“.  Сред кандидатствалите са и 6 двойки близнаци, 20 родители с трето дете и едно семейство с четвърто новородено.

Общият брой на подадените заявления е 799. Според приетия „Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора“, право да получат еднократна финансова помощ имат родители или осиновители, от които поне един е български гражданин. Той трябва да има най-малко три години постоянен или настоящ адрес на територията на старозагорска община. Двамата родители трябва да имат завършено средно или висше образование към момента на раждане на детето, както и да нямат изискуеми задължения към община Стара Загора. Не се допуска подпомагане на родители или осиновители, чиито деца се отглеждат в специализирана институция. От кандидатствалите през 2020 година 243 не отговарят на условията. Около 30% от заявките обаче не отговарят на заложените в програмата критерии. Най-честата причина за отказ от подпомагане е наличието на задължения към общинската хазна или неизпълнение на изискването и двамата родители да са със поне средно образование.

Правилникът влезе в сила на 1 юни 2020г. и от тогава до момента  са изплатени 428 300 лева.През  тази година на родителите/ осиновилите, със завършено средно образование, беше предоставяна финансова подкрепа в размер на 400 лева за първо дете, за второ дете сумата е  450 лева, а за трето – 500 лева. На родителите/осиновителите, един от които има завършено висше образование,  се предоставя финансова подкрепа в размер на 500 лева за първо дете, за второ сумата е 550 лева, а за трето – 600 лева.

Документи се подават всеки работен ден на гише „Деловодство“ в Център за информация и услуги в сградата на община Стара Загора.

Павлина Дудева